Spring naar content

43 publicaties gevonden

 • symposium over culturele verschillen in de sport

  Uitnodiging voor het symposium Sport zonder grenzen. Ook al kent de hedendaagse sport nauwelijks nog grenzen en brengt zij mensen met zeer uiteenlopende culturele achtergronden samen, er is over interculturele…

  Brochure
 • een onderzoek naar de confrontatie van door Missie en Jongeren uitgezonden vrijwilligers met niet-westerse culturen

  Verslag van het onderzoek ‘werken in verre landen’ , dat gericht is op ervaringen van mensen die voor een korte periode in een niet-Westerse cultuur hebben gewerkt, en dan met…

  Rapport
 • jaarprogramma diversiteitsbeleid 2004

  Het jaarprogramma geeft de uitwerking van het diversiteitsbeleid van de provincie Zuid-Holland voor het jaar 2004.

  Rapport
 • 101 feiten en inzichten uit de multiculturele samenleving

  In dit boek worden misverstanden over de multiculturele samenleving ontrafeld, waarbij aandacht besteed wordt aan het alledaagse samenleven, vooroordelen, discriminatie en krampachtigheden in de conversatie.

  Boek
 • intercultureel management voor non-profit- en vrijwilligersorganisaties

  Op straat, in de supermarkt en op het voetbalveld lijkt Nederland al aardig op weg naar een multiculturele samenleving. Maar in non-profit- en vrijwilligersorganisaties is die multiculturaliteit nog nauwelijks terug…

  Boek
 • naoorlogse jeugdcultuur in Tilburg, 1945-1965

  Dit boek beschrijft hoe in Tilburg veranderingen in de jeugdcultuur verliepen. Het boek gaat in op de alledaagse leefwereld van Tilburgse jongeren in de jaren vijftig en vroege jaren zestig.…

  Boek
 • omgaan met cultuurverschillen

  Dit boek gaat over nationale cultuurverschillen, die de achtergrond vormen van veel internationale misverstanden en conflicten. Het boek levert een bijdrage aan een betere verstandhouding tussen culturen, waar het gaat…

  Boek
 • een netwerkanalyse

  In dit boekje wordt een beeld geschetst van de Turkse gemeenschap zoals die naar voren komt via haar organisaties: hoeveel organisaties zijn er, wat voor soort organisaties zijn er en…

  Boek
 • a history

  De ontwikkeling en geschiedenis van vrouwensporten van de oudheid tot nu, waarin de rol van vrouwelijke sporters in culturele en sociale context belicht wordt.

  Boek