Spring naar content

29 publicaties gevonden

 • In dit topic komt de wijze waarop de integrale ontwikkeling van het kind wordt vormgegeven aan bod in artikelen die gaan over het curriculum in het algemeen, over de vanzelfsprekendheid…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een onderwijsmodel dat een leerkracht bewegingsonderwijs in lessen gebruikt wordt niet zo maar even ingewisseld voor een ander concept. Toch kan het experimenteren met innovatieve onderwijsconcepten leerkrachten inspireren om hun…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het ontwerpen van uitdagend spelonderwijs

  We staan als leraren LO voor de mooie opdracht om leerlingen meer bekwaam en  enthousiast te maken voor een duurzame deelname aan onze beweeg- en sportcultuur  (KVLO, 2017). Het creëren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • cooperative learning

  Het zichtbaar maken van leerdoelen, kan dat ook als het gaat om samenwerkend leren? In onze jaarplannen en periodeplannen en lesplannen maken we meestal duidelijk welke activiteiten we aan bod…

  Artikel in vaktijdschrift
 • onderwijs

  Zesde editie van het vakblad Buurtsportcoach. De rode draad in dit magazine is de rol van buurtsportcoach / cultuurcoach in relatie tot het onderwijs. Het magazine bevat de volgende artikelen:…

  Vaktijdschrift
 • In augustus dit jaar vertrok ik naar Stockholm om daar aan de slag te gaan als docent LO op een internationale school. Na stages bij vijf verschillende scholen tijdens mijn…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een project van de OECD

  In Nederland loopt het project Curriculum.nu waarin wordt nagedacht over welk onderwijs we willen voor de leerlingen van straks. Maar ook in internationaal verband wordt daar over nagedacht.

  Artikel in vaktijdschrift
 • In Lichamelijke Opvoeding Magazine 5 stond al een stuk over het werk van het ontwikkelteam (OT) Bewegen & Sport van curriculum.nu. Inmiddels is ook de derde van in totaal vijf…

  Artikel in vaktijdschrift