Spring naar content

40 publicaties gevonden

 • Het sportonderzoek heeft in het afgelopen decennium een snelle ontwikkeling doorgemaakt en is voor verdere groei gebaat bij een versterking van de data-infrastructuur. Een totaaloverzicht van reeds beschikbare en van…

  Boek
 • De European Health for All Database (HFA-DB) is een selectie van belangrijke gezondheidsstatistieken die betrekking hebben op demografie, gezondheidstoestand, gezondheidsdeterminanten en risicofactoren, middelen voor de gezondheidszorg en het gebruik en…

  Website
 • ‘Watersport 1997’ geeft een cijfermatig overzicht van de watersportactiviteiten in Nederland in 1997. Er is informatie opgenomen over activiteiten van de watersportclubs en de zeil- en surfscholen en over het…

  Rapport
 • een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het RIVM Centrum Gezond Leven

  Het erkenningstraject wordt breed gewaardeerd en heeft de afgelopen jaren goed gefunctioneerd: het maakt de kwaliteit van interventies voldoende inzichtelijk en het stimuleert de kwaliteitsverbetering bij de ontwikkeling van interventies.…

  Rapport
 • lis factsheet 2010

  Deze publicatie betreft de factsheet over het Letsel Informatie Systeem (LIS) van Consument en Veiligheid. Naast algemene informatie over het Letsel Informatie Systeem bevat deze factsheet ook specifieke informatie over…

  Factsheet
 • In de sociale sector zijn veel methoden ontwikkeld om vraagstukken slagvaardig aan te pakken. In de databank Effectieve sociale interventies vind je alle beschikbare informatie over interventies bij elkaar. Ook…

  Website
 • NICE Evidence search finds selected, authoritative evidence in health, social care and public health.

  Website
 • lis factsheet 2007

  Dankzij het Letsel Informatie Systeem (LIS) van Consument en Veiligheid, worden de ontwikkelingen met betrekking tot ongevallen en letsels in Nederland continu bijgehouden. In deze factsheet wordt beschreven hoe de…

  Factsheet