Spring naar content

38 publicaties gevonden

 • de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten vergeleken

  De Atlas voor gemeenten 2019 heeft als thema groei & krimp. Welke gemeenten groeien en welke krimpen? Welke factoren spelen een rol in het verklaren van groei en krimp? En…

  Boek
 • ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen

  Dit is het eindrapport van een effectmeting naar het project ‘Pilots Transitieatlas en open club 2015’ dat door NOC*NSF in samenwerking met Public Result en in afstemming met Kenniscentrum Sport,…

  Rapport
 • ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen

  Dit rapport bevat de nulmeting van een effectmeting naar het project ‘Pilots Transitieatlas en Open club 2015’ dat door NOC*NSF in samenwerking met Public Result en in afstemming met Kenniscentrum…

  Rapport
 • bouwsteen voor een visie op de kwaliteit van de leefomgeving in de 21e eeuw

  In deze studie is op verzoek van de Directie Groene Ruimte en Recreatie (GRR) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) een basisanalyse gemaakt van ontwikkelingen in de…

  Boek