Spring naar content

76 publicaties gevonden

 • cross-sectional findings from the ALSPAC cohort

  Purpose: Few studies have examined the association between physical activity (PA), measured objectively, and adolescent depressive symptoms. The aim of this study was to determine whether there is an association…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • factsheet preventie 2011

  Depressie is een veel voorkomende stoornis met een aanzienlijke ziektelast en hoge economische kosten, – het laatste vooral door verlies in productiviteit. Binnen het gezondheidszorgsysteem lukt het niet om de…

  Factsheet
 • overzicht van preventieve interventies uit de leeflijnen tabakspreventie, integraal alcoholbeleid, overgewicht en depressiepreventie

  Overzicht van preventieve interventies uit de leeflijnen tabakspreventie, integraal alcoholbeleid, overgewicht en depressiepreventie. Van een minderheid van de interventies voor lokaal gezondheidsbeleid is bewezen dat ze bijdragen aan het terugdringen…

  Rapport
 • een overzicht op basis van de leeflijnen uit de handleidingen voor roken, alcohol, overgewicht en depressie

  Een minderheid van de interventies uit de leeflijnen voor lokaal gezondheidsbeleid is effectief in het terugdringen van roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht of depressie. Van de interventies die het meest aangeboden…

  Rapport
 • een format, versie 1.0

  Een interventie-overzicht – eerder ‘leeflijn’ geheten – is een overzicht van beschikbare en gestandaardiseerde interventies voor verschillende doelgroepen met betrekking tot een bepaald thema, in dit geval depressiepreventie. Interventie-overzichten worden…

  Boek
 • een model, een werkmethode bij de integrale aanpak depressiepreventie (IAD) ouderen, versie 1.0

  De regio Delft, Westland en Oostland (DWO) is een van de vier regio’s waar in een proefimplementatie van de Integrale Aanpak Depressiepreventie Ouderen (IAD) is uitgevoerd. De aandacht voor depressiepreventie…

  Verslag
 • naar een integrale visie op preventie en gezondheidsbevordering, leefstijl en psychisch welbevinden, discussienotitie, versie 1.0

  Het Partnership Depressiepreventie faciliteert de inbouw van depressiepreventie in het lokaal gezondheidsbeleid. In dit kader is deze notitie tot stand gekomen op basis van input van deskundigen en organisaties in…

  Verslag
 • instrument voor lokale beleidsmakers, versie 1.0

  Dit Stappenplan volgt de structurering van de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van beleid) voor het aandachtsgebied depressiepreventie met het oog op lokale beleidsvorming. Het biedt een instrument aan…

  Handboek / handleiding