Spring naar content

50 publicaties gevonden

 • kwalitatief onderzoek onder werknemers en werkgevers

  De sector sport en bewegen is volop in beweging. Om haar maatschappelijke rol verder te versterken, zijn drie dingen van belang: samenwerking met sportopleidingen uit andere sectoren, professionalisering en aantrekkelijke…

  Rapport
 • een inkijk in de organisatie van de Nederlandse esportswereld

  Deze (interactieve) factsheet geeft je een inkijk in de organisatie van de Nederlandse esportswereld met gegevens over teams, competities en game-uitgevers. Ook krijg je inzicht in de kijkcijfers, het prijzengeld,…

  Factsheet
 • prestatieverbetering

  De Kennisagenda biedt een uitgangspunt voor onderzoek naar prestatieverbetering in esports. Het bevat de meest relevante vragen van Nederlandse esportscoaches en stafleden in de esportspraktijk, om esports in het algemeen…

  Rapport
 • het Mulier Instituut onderzoekt

  Het aanbod van opleidingen en scholingen om de deskundigheid van kaderleden te bevorderen groeit door. Maar in welke mate en op welke manier doen sportverenigingen aan deskundigheidsbevordering? En welke wensen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • advies over de kennisketen van sportevenementen

  In dit advies heeft de Nederlandse Sportraad verschillende aanbevelingen gedaan om van Nederland een evenementenland te maken. Een belangrijke voorwaarde daarvan is het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis bij…

  Rapport
 • This online learning programme can be used by beginner and intermediate youth coaches. The content is based on the European Coaching Children Curriculum. The titles of the three courses are:…

  Werkboek / instrument
 • This Series on physical activity is not about sport and it is about more than just exercise. It is about the relationship between human beings and their environment, and about…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een praktische inleiding

  Professionals in zorg, welzijn en preventie spelen een centrale rol in het bevorderen van gezond gedrag en het stimuleren van positieve gezondheid. Dit boek helpt de toekomstig professional inzicht te…

  Boek
 • De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft een specifieke werkgroep opgericht met als doel het opstellen van een Kennisagenda Sportgeneeskunde om het klinisch handelen van de sportarts ook het komend decennium…

  Rapport
 • In het voorjaar van 2017 voerde Susanne Pinto (studente Universiteit Leiden) onderzoek uit naar de kennisbehoefte van zwemonderwijzers in Nederland. Welke informatie willen lesgevers ontvangen van Nationaal Platform Zwembaden |…

  Factsheet