Spring naar content

48 publicaties gevonden

 • prestatieverbetering

  De Kennisagenda biedt een uitgangspunt voor onderzoek naar prestatieverbetering in esports. Het bevat de meest relevante vragen van Nederlandse esportscoaches en stafleden in de esportspraktijk, om esports in het algemeen…

  Rapport
 • het Mulier Instituut onderzoekt

  Het aanbod van opleidingen en scholingen om de deskundigheid van kaderleden te bevorderen groeit door. Maar in welke mate en op welke manier doen sportverenigingen aan deskundigheidsbevordering? En welke wensen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • advies over de kennisketen van sportevenementen

  In dit advies heeft de Nederlandse Sportraad verschillende aanbevelingen gedaan om van Nederland een evenementenland te maken. Een belangrijke voorwaarde daarvan is het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis bij…

  Rapport
 • This online learning programme can be used by beginner and intermediate youth coaches. The content is based on the European Coaching Children Curriculum. The titles of the three courses are:…

  Werkboek / instrument
 • This Series on physical activity is not about sport and it is about more than just exercise. It is about the relationship between human beings and their environment, and about…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een praktische inleiding

  Professionals in zorg, welzijn en preventie spelen een centrale rol in het bevorderen van gezond gedrag en het stimuleren van positieve gezondheid. Dit boek helpt de toekomstig professional inzicht te…

  Boek
 • De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft een specifieke werkgroep opgericht met als doel het opstellen van een Kennisagenda Sportgeneeskunde om het klinisch handelen van de sportarts ook het komend decennium…

  Rapport
 • In het voorjaar van 2017 voerde Susanne Pinto (studente Universiteit Leiden) onderzoek uit naar de kennisbehoefte van zwemonderwijzers in Nederland. Welke informatie willen lesgevers ontvangen van Nationaal Platform Zwembaden |…

  Factsheet
 • publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg

  Door de decentralisaties in de zorg verandert zowel de taakverdeling tussen overheidsorganen als de kennisbehoefte van de professional. In dit rapport stellen de onderzoekers de volgende vragen: Wat betekenen deze…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar betekenisgeving aan kennisdeling en -ontwikkeling binnen NOC*NSF Topsport

  In deze masterthesis beargumenteert de auteur dat sporttak overstijgende kennis bij NOC*NSF, waar de Nederlandse topsport uit het oogpunt van ambitie, concurrentie, strategie en verantwoording grote behoefte aan heeft, niet…

  Scriptie