Spring naar content

56 publicaties gevonden

 • Dit boek beschrijft een theorie voor het onderwijs ten aanzien van Lichamelijke Opvoeding. Onderwerpen die in dit boek aan bod komen, zijn gebaseerd op het schema van didactische analyse van…

  Boek
 • een didactische en methodische handleiding

  Dit boek is een herschreven versie van het boek “De lichamelijke opvoeding op de basisschool, een didactische en methodische handleiding’. Het boek verschaft nu achtergrondinformatie aan PABO-studenten en ALO-studenten om…

  Boek
 • Bewegungsspielräume erleben, erkennen und gestalten, 33 Kernbegriffe, im lernpädagogisch-methodischen Spannungsfeld zwischen Orientierungssicherheit und Gestaltungsfreiheit

  Het doel van dit boek is om de verscheidenheid van het motorisch leren te laten zien en te beschrijven. Dit boek is volledig in het Duits.

  Boek
 • ein Lehrbuch in 12 Lektionen, Sportwissenschaft studiederen Band 3

  Dit boek geeft een inleiding tot de sportdidactiek. Het geeft een overzicht van de belangrijkste kwesties en problemen met betrekking tot lichamelijke opvoeding. Dit boek is volledig in het Duits

  Boek
 • Dit boek gaat in op de leer van lichamelijke opvoeding en het leren van sport op school. In het eerste deel van het boek wordt de verbinding tussen school en…

  Boek
 • inspectierapport over de kwaliteit van het onderwijs in de lichamelijke oefening in het basisonderwijs

  Dit rapport vormt een inspectie-evaluatie en tracht in kaart te brengen wat de kwaliteit van het onderwijs in de lichamelijke oefening in het basisonderwijs is. In het rapport komt naar…

  Rapport
 • explorerend onderzoek naar de, door zwemlesaanbieders en ouders, ervaren pedagogische en didactisch-organisatorische vormgeving van het turbozwemmen

  In dit onderzoek is op een explorerende manier onderzocht wat de ervaringen zijn van zwemlesaanbieders en ouders wiens kinderen op turbozwemmen zitten. Er is gefocust op de pedagogisch en didactisch organisatorisch…

  Scriptie
 • Enige jaren geleden hebben we in ons blad geschreven over het gebruik van methoden in ons vak. Ook is toen een overzicht gepubliceerd van uitgebrachte methoden. Vandaag de dag merken…

  Artikel in vaktijdschrift