Spring naar content

56 publicaties gevonden

 • In het eerste artikel ben ik voornamelijk ingegaan op de mogelijke keuzes en een aantal uitgangspunten van het ‘inblijven en uitmaken’. In dit artikel wil ik een paar spelvormen naar voren brengen.

  Artikel in vaktijdschrift
 • fundament voor het ontwerpen van leerrijke spelsituaties, 1

  In dit eerste artikel in een reeks van vier wordt ingegaan op het theoretische kader van het Teaching Games for Understanding (TGfU)-model voor de Nederlandse situatie. In dit model wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • speldidactische verkenningen

  Dit boek gaat in op de didactische bekwaamheid en bijbehorende vaardigheden. Als lesgever probeer je spelers beter te laten spelen en kun je al doende je eigen didactische bekwaamheid verbeteren.…

  Boek
 • Kinderen in het basisonderwijs krijgen lessen bewegingsonderwijs. Het in 2011 volledig geactualiseerde ‘Basisdocument bewegingsonderwijs’ geeft (aankomende) leerkrachten in het basisonderwijs vele didactische handreikingen om betekenisvol invulling te geven aan lessen…

  Handboek / handleiding
 • Een didactisch hulpmiddel ontwikkelen dat het pedagogisch klimaat in de klas verbetert. Naar aanleiding van de vele nieuwsberichten over pesten op school heeft Linda Schouten zich hierop gericht in het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over video-informatie en leerprocessen

  Op de Calo-Windesheim is een projectgroep gestart rond het werken met digitale hulpmiddelen in de lessen bewegingsonderwijs. De opdracht aan deze projectgroep was om te inventariseren wat momenteel al gebruikt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In deze publicatie wordt ingegaan op de didactiek van de lichamelijke opvoeding. Er wordt aandacht besteed aan onderwijskunde en onderwijskundige modellen, en gaat in om de macro-, meso- en microniveaus…

  Boek
 • activerende didactiek voor gemotiveerd en ontwikkelend leren bewegen en sporten

  In dit boek beschrijft een groep docenten op een vooral praktijkgerichte wijze hoe het meer gemotiveerde en actieve leren van leerlingen kan worden bevorderd. Het is een zoektocht geworden naar…

  Boek
 • een leidraad voor (beter) handelen in bewegingssituaties

  Dit boek is bedoeld als achtergrondinformatie bij het geven van lessen lichamelijke opvoeding. Toch wil het zichzelf ook niet helemaal loskoppelen van de praktijk. Er is hier sprake van een…

  Handboek / handleiding
 • This book is about teaching. It is about the relationships between teacher and learner. When teaching takes place, a special human connection evolves, a connection of many dimensions that simultatneously…

  Boek