Spring naar content

56 publicaties gevonden

 • In het bewegingsonderwijs is de laatste jaren veel veranderd. In dit boek is vastgelegd welke veranderingen in het bewegingsonderwijs belangrijk zijn voor het basisonderwijs. Het gaat daarbij om bekende bewegingssituaties…

  Werkboek / instrument
 • bewegingsonderwijs in groep 7 en 8

  In Sportief! zijn voor alle leerlijnen uit het basisdocument enkele activiteiten opgenomen voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs. Bovendien zijn per leerlijn reguleringsdoelen opgenomen. Voor de…

  Werkboek / instrument
 • bewegingsonderwijs in groep 7 en 8, docentenhandleiding

  Uitleg voor het gebruik van het leerlingenboek Sportief! waarin voor alle leerlijnen uit het basisdocument enkele activiteiten zijn opgenomen voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs. Bovendien…

  Handboek / handleiding
 • didactiek bewegingsonderwijs voor de basisschool

  Deze publicatie beschrijft een praktische didactiek voor het bewegingsonderwijs op de basisschool. Naar aanleiding van de vraag naar een beschrijving van de praktische didactiek voor het bewegingsonderwijs in de basisschool…

  Boek
 • bewegingsonderwijs voor de basisschool, seizoengebonden en thematische bewegingsactiviteiten

  In dit boek worden verschillende vormen van bewegingsonderwijs genoemd die je kunt doen naar aanleiding van een thema of een seizoen voor basisschoolleerlingen. In het boek staan veel praktische voorbeelden…

  Boek
 • bewegingsonderwijs voor de basisschool, gymnastiek

  Het boek behandelt hoe gymnastiekles te geven op de basisschool. Het boek is gericht op leerkrachten in het basisonderwijs. De verschillende bewegingsvormen die gymnastiek kent worden in aparte hoofdstukken genoemd.…

  Boek
 • bewegingsvaardigheidstests volgens een relationeel bewegingsconcept

  Het boek gaat over het waarderen van bewegingsgedrag van leerlingen bij hun deelname aan bewegingssituaties. Door de auteur van het boek zijn drie evaluatie-instrumenten ontwikkeld, waarmee niveaus van deelnemen aan…

  Boek
 • de ontwikkelingswaarde van buitenspel voor jonge kinderen

  Het boek gaat in op de ontwikkelingswaarde van buitenspel voor jonge kinderen in het algemeen, maar ook voor de kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. het boek behandelt…

  Rapport
 • didactische aspecten van het turnonderwijs aan leerlingen van 10 tot 16 jaar

  Deze publicatie is een praktijkboek voor leerkrachten lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs (vanaf groep 6) en het voorgezet onderwijs die op school turnbewegingen willen onderwijzen. Daarbij wordt uitgegaan van een…

  Boek