Spring naar content

30 publicaties gevonden

 • de website www.basislessen.nl

  Dit artikel is een vervolg op de twee artikelen die verschenen over de methode Basislessen bewegingsonderwijs in de laatste twee nummers van 2009. In dit derde artikel worden de mogelijkheden van de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De digitale techniek maakt het steeds gemakkelijker en aantrekkelijker filmbeelden te maken en te bewerken en te gebruiken voor verschillende doeleinden. Zowel voor docenten als voor leerlingen. Didactische vernieuwing…? Voorlopig niet. Didactisch hulpmiddel….?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het digitale tijdperk heeft geleid tot andere, nieuwe vormen van contact tussen leraren en leerlingen. Contacten tussen leraar en leerling via e-mail en MSN beginnen meestal zakelijk met veranderingen in het rooster, het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een verkenningsstudie naar de gebruikskwaliteit van een iPad in de gymles

  Digitale apparaten ondersteunen veel alledaagse functies. Een sprekend voorbeeld daarvan is de iPad. In de klassen zijn de computers en laptops al ingeburgerd. Is de iPad geschikt voor ondersteuning van allerhande taken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • praktische oplossingen

  De ontwikkelingen in het onderwijs op het gebied van ICT gaan razendsnel. Met de technologie van tegenwoordig kun je je gymles aantrekkelijker en effectiever maken. Geschikte apps met de daaraan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over video-informatie en leerprocessen

  Op de Calo-Windesheim is een projectgroep gestart rond het werken met digitale hulpmiddelen in de lessen bewegingsonderwijs. De opdracht aan deze projectgroep was om te inventariseren wat momenteel al gebruikt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • praktijkgericht onderzoek naar de digitale gymles op hogeschool Windesheim

  Hogeschool Windesheim doet onderzoek naar ‘de digitale gymles’. In een aantal deelprojecten wordt onderzocht wat de effecten zijn van het gebruik van digitale middelen (zoals de Ipad) en gaming op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het bewegingsonderwijs worden digitale hulpmiddelen steeds meer toegepast. Zo hoeft met digitale video het ‘plaatje’ niet per se live getoond te worden. Leerlingen kunnen vooraf geselecteerde filmpjes bekijken als voorbeeld…

  Artikel in vaktijdschrift
 • voor een vitale leerling en een gezonde school

  Testjeleefstijl.nu is vanaf schooljaar 2013-2014, naast het middelbaar beroepsonderwijs, ook voor het voortgezet onderwijs beschikbaar. Het is een online leefstijltest waarmee de school kan bekijken hoe de leerlingen er op…

  Artikel in vaktijdschrift