Spring naar content

91 publicaties gevonden

 • Handreiking lhbtiqa+ emancipatie

  Aandacht voor een veilig sportklimaat voor lhbtiqa+ personen is nog altijd nodig. Maar welke knelpunten ervaren lhbtiqa+ sporters eigenlijk? Wat kun je als gemeente of sportvereniging doen om een inclusieve…

  Rapport
 • een mixed-methods onderzoek naar de acceptatie van lesbische, homo- en biseksuele personen onder jeugdleden van hockeyvereniging en welke rol de verenigingscontext daarin speelt

  ‘Hockey voor iedereen’ luidde de campagne van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) in 2017. Ook de overheid heeft actieplannen lopen om de sport meer inclusief te maken. Door middel…

  Scriptie
 • (ongewenst) gedrag op het werk

  Wat vind jij? Kun je een collega aanraken tijdens een gesprek? Of van je teamleden zonder kinderen vragen om niet in de schoolvakanties vrij te nemen? Deze uitgave bevat meer…

  Werkboek / instrument
 • kennis en ervaring over discriminatie en sociale uitsluiting, factsheet 2023/19

  De helft van de buurtsportcoaches voelt zich niet vaardig genoeg om sportorganisaties te helpen bij het tegengaan van discriminatie en sociale uitsluiting in de sport. De meesten vinden discriminatie tegengaan…

  Factsheet
 • een perspectief vanuit de arbitrage

  Meer dan de helft van de voetbalscheidsrechters signaleert wel een discriminerende uitingen. Maar slechts 4 procent heeft hiervan wel eens melding gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut…

  Rapport
 • Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het dansen

  Verinorm heeft onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de danssector. In opdracht van Volksgezondheid Welzijn en Sport, en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Rapport
 • een literatuuronderzoek in opdracht van het ministerie van VWS

  Rapport over wat er al bekend is over discriminatie op de beleidsterreinen van het ministerie van VWS en welke hiaten er zijn in kennis. Discriminatie aanpakken staat inmiddels hoog op…

  Rapport