Spring naar content

72 publicaties gevonden

 • the perspectives of young European research workers and journalists

  Deze publicatie geeft bijdragen en beschouwingen van jonge Europese onderzoekers en journalisten weer op het gebied van discriminatie in de sport.

  Boek
 • onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests

  Maakt Mohammed minder kans op de arbeidsmarkt dan Mark, ook al hebben zij dezelfde opleiding en werkervaring? En zijn werkgevers ten opzichte van Sonaya onvriendelijker dan ten opzichte van Marloes?…

  Boek
 • In 2007 verscheen de kabinetsnota lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008-2011 ‘Gewoon homo zijn’ (Ministerie van OCW, 2007). In navolging hiervan vond op 4 december 2008 de aftrapbijeenkomst plaats voor de Alliantie…

  Rapport
 • on combating racism and racial discrimination in the field of sport

  Ter gelegenheid van de internationale dag van de eliminatie van rassendiscriminatie, heeft de ‘European Commission against Racism and Intolerance’ (ECRI) van de ‘Council of Europe’ deze publicatie uitgegeven. Dit document…

  Rapport
 • grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld

  In dit rapport zijn gegevens van meer dan 130 grotere maatschappelijke organisaties bijeengebracht over de ontwikkelingen in hun aantallen leden en donateurs. Naast een algemeen beeld geeft het rapport een…

  Boek
 • mensen zijn geweldig!, een instrument om sportiviteit en respect te versterken in de amateursport

  Brochure over de GEWELDige test: een instrument om sportiviteit en respect te versterken in de amateursport.

  Brochure
 • stereotypen en vooroordelen in beeld, verwerkingsmateriaal bij feiten tegen vooroordelen

  Informatiebrochure kinderen en jongeren over stereotypen en vooroordelen, weergegeven door middel van tekeningen en opdrachten.

  Brochure