Spring naar content

82 publicaties gevonden

 • Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking zijn beperkt vertegenwoordigd in hogere kaderfuncties in de sport. Vooral bondsbestuurders en hoofd-/bondstrainers zijn voornamelijk mannen zonder migratieachtergrond en zonder…

  Rapport
 • Er zijn steeds meer kinderen op de basisschool met een fysieke en/of sensorische beperking, gedragsproblemen, overgewicht of een motorische achterstand. De diversiteit in de gymzaal is toegenomen, ook door de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Surfen is populair. Ook in Nederland groeit het aantal enthousiaste surfers, en op een dag met mooie golven vind je op de bekende surfspots in Nederland echt honderden fanatiekelingen in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een kwantitatief onderzoek naar het sociale klimaat op de ALO Amsterdam en naar de vraag of studenten en docenten van mening zijn dat er in het curriculum (meer) aandacht moet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het maatschappelijk debat speelt diversiteit steeds vaker een rol. Ook als het gaat om werken in het onderwijs. Het is echter vaak nog de vraag hoe er in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het Mulier Instituut onderzoekt

  Vanuit het ministerie van VWS, NOC*NSF en de sportbonden is de afgelopen jaren de aandacht voor sociale diversiteit of inclusiviteit in de sport gegroeid. Onder meer via de Code goed…

  Artikel in vaktijdschrift
 • voor sportbonden, clubs en sporters ten behoeve van een inclusieve sportomgeving

  Deze richtlijn is bedoeld als handreiking om sportorganisaties te helpen bij het ontwikkelen van een sportomgeving waarin iedereen zich thuis voelt.

  Rapport