Spring naar content

89 publicaties gevonden

 • perspectieven van clubbestuurders op etnische diversiteit binnen het cricket in Nederland

  Cricket is in Nederland een kleine sport, maar zeer etnisch divers. Steeds meer spelers komen uit grote cricketlanden als India en Pakistan. Dat maakt de competitie sterker, maar leidt ook…

  Rapport
 • the business of sports, vol.2

  This book focuses on organizational consequences of processes of sense making about and assigning meanings to diversity in sport organizations. The editors hope is that this book will stimulate managers…

  Boek
 • Diversity and inclusion are important issues managers encounter. Managers should understand the effects of diversity and inclusion and the strategies to manage differences effectively. The author divided the book into…

  Boek
 • aanbevelingen en actieplan van de Expertgroep inzake gendergelijkheid in de sport

  Gendergelijkheid is een fundamenteel beginsel van de Europese Unie (EU). Het is verankerd in de verdragen en iets dat de EU actief probeert te realiseren – meest recent door middel…

  Beleidsnota
 • Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking zijn beperkt vertegenwoordigd in hogere kaderfuncties in de sport. Vooral bondsbestuurders en hoofd-/bondstrainers zijn voornamelijk mannen zonder migratieachtergrond en zonder…

  Rapport
 • Er zijn steeds meer kinderen op de basisschool met een fysieke en/of sensorische beperking, gedragsproblemen, overgewicht of een motorische achterstand. De diversiteit in de gymzaal is toegenomen, ook door de…

  Artikel in vaktijdschrift