Spring naar content

76 publicaties gevonden

 • ingekorte versie van de speech van Marian ter Haar op het internationale congres - Sports and Physical Activity for Development of Human Capital - in Riga

  Op maandag 16 februari 2015 sprak Marian ter Haar van het NISB op uitnodiging van de Minister for Education and Science van Letland en de Europese Commissie, op het internationale…

  Online artikel
 • de sociale betekenis van sport in tijden van superdiversiteit

  Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Sportsociologie aan de Universiteit van Amsterdam op woensdag 12 november 2014.

  Proefschrift/oratie
 • vanzelfsprekend?!, afscheidssymposium Albert Buisman

  Deze presentatie is gegeven door Agnes Elling en Hilde Bax op het afscheidssymposium van Albert Buisman op de Universiteit van Utrecht op 22 maart 2007. Er wordt inhoudelijk ingegaan op…

  Website
 • The ‘Gender Balance in Global Sport Report’ is authored by Women on Boards and delivers a baseline dataset on the participation of women on sports governing bodies in the lead…

  Rapport
 • In dit hoofdstuk staan de feiten, achtergronden en vragen centraal die relevant zijn in relatie tot etnische diversiteit in de sport. Daarbij wordt de sport niet gezien als sociaal neutraal…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • ngb leadership audit 2014

  This year’s ‘Trophy Women?’ report, supported by Sport England and Hill Dickinson LLP, shows there has been a small increase in female representation on average across National Governing Body (NGB)…

  Rapport
 • factsheet

  De vertegenwoordiging van vrouwen in besturen van nationale sportbonden bleef lange tijd ver achter bij hun sportdeelname in verenigingsverband. Van alle bondsbestuurders van Nederlandse sportbonden met olympische disciplines was in…

  Factsheet
 • een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van Tilburgse sportverenigingen en verenigingsondersteuners geven aan diversiteit binnen het bestuur van de sportvereniging

  Vrouwen en allochtonen zijn (nog steeds) ondervertegenwoordigd in hoge functieniveaus, zo ook in besturen van sportverenigingen. Internationaal worden er al dan niet quota ingevoerd om de positie van vrouwen en…

  Scriptie
 • waar blijven de vrouwelijke experts in de vakmedia sport?

  “Evert-Jan Hulshof + Jan Janssens + Paul Kok + Frank v. Eekeren + Jan Glorie”: de headline van een van de (digitale) vakbladen in de sector sport en bewegen onlangs.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het succes van diversiteit en leiderschap onthuld

  De top. Een enigma dat mannelijke en vrouwelijke professionals al tientallen jaren bezighoudt. Vragen als: ‘Wat heb je nodig om die te bereiken?’ en ‘Hoe zorg je als organisatie voor…

  Boek