Spring naar content

23 publicaties gevonden

 • ngb leadership audit 2014

  This year’s ‘Trophy Women?’ report, supported by Sport England and Hill Dickinson LLP, shows there has been a small increase in female representation on average across National Governing Body (NGB)…

  Rapport
 • factsheet

  De vertegenwoordiging van vrouwen in besturen van nationale sportbonden bleef lange tijd ver achter bij hun sportdeelname in verenigingsverband. Van alle bondsbestuurders van Nederlandse sportbonden met olympische disciplines was in…

  Factsheet
 • het succes van diversiteit en leiderschap onthuld

  De top. Een enigma dat mannelijke en vrouwelijke professionals al tientallen jaren bezighoudt. Vragen als: ‘Wat heb je nodig om die te bereiken?’ en ‘Hoe zorg je als organisatie voor…

  Boek
 • De vragen die in deze powerpointpresentatie centraal staan, luiden als volgt: (1) is er een relatie tussen de diversiteit van de spelersgroepen en de prestaties van de eredivisieclubs in het…

  Rapport
 • slotpublicatie van het ZonMw-programma 'diversiteit in het jeugdbeleid'

  Divers is de slotpublicatie van het programma Diversiteit in het Jeugdbeleid. In deze publicatie staat alles over de resultaten van onderzoek, de praktijkprojecten, de Academische Werkplaatsen Diversiteit en meer.

  Brochure
 • etnomarketing voor diversiteitsbeleid

  Sinds het uitkomen van het eerste boek ‘Etnomarketing: feiten, cijfers en trends’ is er veel veranderd. De nieuwe Nederlanders, en dan met name de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen krijgen…

  Boek
 • sportdeelname en acceptatie

  Net als in de samenleving als geheel is homoseksualiteit aardig geaccepteerd binnen de Nederlandse sport, ook onder mannelijke teamsporters. Maar de acceptatie is kwetsbaar. In opdracht van de Alliantie Gelijkspelen…

  Rapport
 • beleidsnota diversiteit 2008 - 2010

  Beleidsnota diversiteit 2008-2010 van de gemeente Almere. Deze notitie kan worden beschouwd als aanvulling op de nota U doet mee?! over het Wmo-beleid in de periode 2008-2010.

  Beleidsnota
 • check je project op diversiteit

  Met de Diversiteitswijzer kun je checken of jouw project diversiteitsproof is. Houd je rekening met verschillen tussen mensen? Met praktische vragenlijstjes om diversiteitsproof te werken.

  Werkboek / instrument