Spring naar content

33 publicaties gevonden

 • een exploratie van risicogroepen en samenhang met omgeving, gezondheid en zorggebruik

  In dit onderzoek werd bekeken hoe vaak combinaties van roken, excessief alcoholgebruik, te weinig bewegen en ongezond eten voorkomen in de Nederlandse bevolking. Vooral rokers blijken er een tweede ongezonde…

  Rapport
 • bijlagenbundel behoefteonderzoek

  Het W.J.H. Mulier Instituut is bezig met de Nationale Fitnessmonitor, een grootschalig onderzoek onder fitnesscentra in Nederland. De gegevens worden verzameld volgens een de methode die in Engeland is opgezet…

  Scriptie
 • hoezo homogeen?, 5 typologieën, diverse kleuren en voorkeuren van een dynamische, levenslustige en koopkrachtige doelgroep

  Dit boekje biedt inzicht in de diverse kleuren en voorkeuren van een dynamische, levenslustige en koopkrachtige doelgroep: 50-plussers. Naast de segmentatie gaat dit boekje in op de belevingswereld, houding en…

  Boek