Spring naar content

18 publicaties gevonden

 • De vaksectie Bewegen en Sport van Het Vlietland College in Leiden heeft in mei 2020 de online enquête Gym’s’cool bij hun leerlingen afgenomen. De resultaten waren aanleiding om het programma…

  Artikel in vaktijdschrift
 • doorlopend of doodlopend?

  Voor het opstellen van leerlijnen en ontwikkellijnen is het noodzakelijk duidelijke doelen te stellenen die verschillen per onderwijsdoelgroep. De uitwerkingen van kerndoelen voor PO en VO die doorgaans als basis…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een eerste stap op weg naar een doorlopende leerroute vmbo-mbo

  De School voor Sport en Bewegen van het ROC Tilburg nam in 2019 het initiatief tot intensieve samenwerking met voortgezet onderwijsscholen uit de regio. In eerste instantie om leerlingen van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Al geruime tijd overdenk ik “dat ga ik eens opschrijven”. Al een aantal jaren word ik benaderd door derden, vaak ten gevolge van een ongeval, om deskundige informatie omtrent ons…

  Artikel in vaktijdschrift
 • voorbeelden van 'over de kop gaan'

  Dit artikel is een vervolg op het artikel “Werken met een methodiek, waarom zou je?” in Lichamelijke Opvoeding magazine 2 (februari 2021), magazine 3 (april 2021), magazine 5 (juni 2021).…

  Artikel in vaktijdschrift
 • basiskennis voor de vakspecialist bewegingsonderwijs

  Dit boek bundelt bestaande kennis van en nieuwe wetenschappelijke inzichten in het bewegingsonderwijs. Het helpt op weg om deskundig en bekwaam te worden in het ontwerpen en aanbieden van betekenisvolle…

  Boek
 • Over bewegingsonderwijs worden vaak discussies gevoerd. Zowel binnen het basis- als het voortgezet onderwijs. Is het noodzakelijk dat er een vakleerkracht is voor beweging, hoeveel uren zijn van belang, welke…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Wereldwijd jong of oud, als er een voetbal in de buurt is wil iedereen de bal hooghouden, naar elkaar overspelen of juist zijn/haar trucje laten zien. Voetbal in de eindvorm…

  Artikel in vaktijdschrift