Spring naar content

108 publicaties gevonden

 • strategisch beleidsplan 2003-2006

  In dit strategisch beleidsplan van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) voor de periode 2003-2006 wordt beschreven hoe het NeCeDo, samen met de sport en zijn beleidspartners, wil werken aan…

  Boek
 • beleid en onderzoek, editie 2002

  Tweede deel van een periodiek naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in beleidsontwikkelingen en onderzoeksbevindingen op sportgebied.

  Jaarboek
 • chancen und probleme

  Bundel ter gelegenheid van symposium van de Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft met bijdragen over de kansen en bedreigingen van topsport.

  Boek
 • Dit boek biedt een leidraad voor praktiserende artsen over hoe te handelen bij de meest voorkomende hulpvragen over doping. Daarnaast geeft dit boek achtergrondinformatie, een overzicht van de verschillende dopingmiddelen…

  Boek
 • een onderzoek naar de aard en omvang van het gebruik van dopinggeduide middelen in de georganiseerde breedtesport

  Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in de aard en omvang van het gebruik van dopinggeduide middelen in de georganiseerde breedtesport en het biedt aanknopingspunten voor beleid op het terrein van doping.

  Rapport
 • In dit rapport doen onderzoekers van Nederlandse onderzoeksinstellingen verslag van belangrijke, recent afgesloten onderzoeken op het gebied van bewegen en gezondheid. Doel van dit trendrapport is een breed platform te…

  Rapport
 • beleid en onderzoek, editie 2000 / 2001

  Eerste deel van een periodiek naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in beleidsontwikkelingen en onderzoeksbevindingen op sportgebied. Het initiatief tot de samenstelling en uitgave van dit jaarboek heeft een geschiedenis…

  Jaarboek
 • Website van de Doping Autoriteit gericht op sporters in fitnesscentra en sportscholen. Er wordt informatie gegeven over voeding, krachttraining, dopinggeduide middelen of voedingssupplementen.

  Website