Spring naar content

113 publicaties gevonden

 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2013) over de achtste editie van het tweejaarlijkse PtG-congres. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • landenrapport: Nederland

  Acht Nederlandse sportbonden zijn onderzocht op hun ‘good governance’. Het onderzoek, uitgevoerd in het najaar van 2017 door het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht, is onderdeel van…

  Rapport
 • Supplementenwijzer App In Nederland doen zo’n 2,5 miljoen mensen aan fitness. Daarmee is het de populairste sportieve activiteit van ons land. Je kunt om allerlei redenen aan fitness doen, maar…

  Website
 • Tipsheet voor ouders waarmee ze leren hun kinderen om te gaan met een dopingvrije sportcarrière. Deze tipsheet toont ouders het belang van o.a. het leren van waarden en normen, het…

  Factsheet
 • een onderzoek naar de weergave van dopingschandalen in de Nederlandse media

  Doping is nauw verbonden met sport. Echter, weinig onderzoek is gedaan naar sportschandalen in de media. Een sportschandaal als corporate crisis heeft invloed op de berichtgeving in de media. Dit…

  Scriptie
 • effectiveness of anti-doping policies

  Doping, and anti-doping, is in the news on a continuous basis. At the core of these stories and discussions is the question how effective anti-doping policies are to curb the…

  Proefschrift/oratie
 • hoe vallen dopingsancties en zijn gevolgen binnen het arbeidsrecht?

  Dit onderzoek behandelt de vraag wat dopingsancties in de sport inhouden en in hoeverre deze sancties en de daarmee gepaard gaande arbeidsrechtelijke gevolgen te verenigen zijn met het arbeidsrecht. De…

  Scriptie
 • the ethically unjustified inclusion of cannabis on the anti-doping list

  The objective of this thesis is to morally analyze the inclusion of cannabis on the anti-doping list. Cannabis is relatively often identified in athlete’s test samples and this causes a…

  Scriptie
 • een onderzoek naar hoe, met welke partijen en met welke (rechts-)instrumenten de wielersport het dopingprobleem succesvol kan aanpakken

  Dopinggebruik onder topsporters vormt al decennialang een groot probleem. Er wordt gestreefd naar een dopingvrije sport, een schone sport. Vooral in de wielersport is het een probleem dat steeds vaker…

  Scriptie
 • wat u over dopingcontroles moet weten!

  In discussies over doping lijken velen te denken dat bij dopingtests de kans op een valse beschuldiging klein is. In een carrièrebreed perspectief is die kans zelfs aanzienlijk. Dat komt…

  Rapport