Spring naar content

108 publicaties gevonden

 • De afgelopen jaren is uit rapportages van het voormalige Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) en de daarna opgerichte Dopingautoriteit gebleken dat in ons land doping in de sport waarschijnlijk een…

  Boek
 • De Dopingautoriteit

  De stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland is in 2006 ontstaan door een fusie van de stichtingen Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken en Doping Controle Nederland. Het jaar 2007 was dus het eerste…

  Verslag
 • De Dopingautoriteit

  De stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland is in 2006 ontstaan door een fusie van de stichtingen Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken en Doping Controle Nederland. Dit jaarverslag is het eerste jaarverslag van…

  Verslag
 • beleid en onderzoek, editie 2007 / 2008

  Deze zevende editie van het jaarboek schetst de meest opmerkelijke ontwikkelingen in de sport van 2007/2008 en geeft een overzicht van publicaties en projecten in de sfeer van sportbeleid en…

  Jaarboek
 • een internationale terreinverkenning in publiekrechtelijk perspectief

  Het doel van het onderzoek dat beschreven wordt, is een internationale terreinverkenning van de bestrijding van doping in de sport in publiekrechtelijk perspectief. De regelgeving m.b.t. doping in de sport…

  Rapport
 • 2007/ 1-2

  Dit tijdschrift bevat artikelen over wetgeving met betrekking tot sport. In dit nummer komen onder andere aan de orde: doping, curruptie en europese wetgeving omtrent sport.

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • allerhande wetenswaardigheden over doping

  Dit boekje bevat allerhande wetenswaardigheden over doping.

  Boek