Spring naar content

108 publicaties gevonden

 • hoeveel technologie kan sport verdragen zonder op te houden sport te zijn?, een publieksonderzoek

  In opdracht van het Rathenau Instituut heeft Veldkamp Marktonderzoek BV onderzoek uitgevoerd onder het Nederlandse publiek rond het thema ‘Topsport en Technologie’. De huidige prestaties in de topsport zouden ondenkbaar…

  Rapport
 • Sport informatie bulletin met als focus ‘wetgevingen en reglementeringen inzake doping in de landen die deelnemen aan de conventie van de raad van Europa’. Daarnaast komen het Europees nieuws op…

  Rapport
 • Rapport over gendoping, met een inventarisatie van mogelijke risico’s en toepassingen van genetische manipulatie in de sport.

  Rapport
 • kwalitatief onderzoek onder Nederlandse wielrenners, trainers en sportartsen over training, recuperatie, gebruik van vita

  Verslag van een onderzoek dat bedoeld is om inzicht te verwerven in de wijze waarop Nederlandse amateur- en profrenners zich prepareren op het wielerseizoen en welke invloed dit heeft op…

  Rapport
 • een injectie in het dopingbeleid?!, een onderzoek naar de interesse voor, en de haalbaarheid van het oprichten van een landelijk meldpunt doping

  Verslag van een afstudeeronderzoek naar de attitude van sporters, trainers/coaches, bondsartsen en sportbonden ten opzichte van het oprichten van een ‘centraal punt’ voor doping.

  Rapport
 • een gezondheidsprobleem?, studiedag over dopinggebruik bij krachtsporters en bodybuilders

  In deze publicatie wordt verslag gedaan van de studiedag ‘Doping voor de vorm… een gezondheidsprobleem?! waarbij aandacht wordt besteed aan de voordrachten van de sprekers, de discussies en de uitslagen…

  Rapport
 • Jaarlijkse rapportage van de audit commissie doping. In deze zevende rapportage over de periode maart tot en met augustus 2003 ten behoeve van de algemene vergadering NOC*NSF op 18 november…

  Rapport
 • een verkennend onderzoek naar de handel in dopinggeduide middelen in Nederland

  In dit rapport wordt beschreven hoe het netwerk binnen de doping-handel opereert en welke ontwikkelingen er zich in voordoen.

  Rapport