Spring naar content

16 publicaties gevonden

 • Een rubriek in de praktijk van het magazine Lichamelijke Opvoeding is ‘Een kijkje in de gymzaal van…’ Daarbij komt een LO-docent in beeld die gevraagd wordt ervaringen, visie en werkwijze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • stress reduction in the educational sector, a case-study at a university of applied sciences in the Netherlands

  This thesis focusses on vitality which aims to reduce or prevent work-related stress through physical and meditative activities (PMA). Scientific evidence is cautiously positive on the attributed beneficial effects of PMA for…

  Scriptie
 • Een kantoor kan zo worden ingericht dat mensen gezonder leven. Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam en CBRE deden onderzoek naar de relatie tussen werkomgeving van mensen en hun gezondheid. Deze…

  Rapport
 • In dit proefschrift ligt de focus van het onderzoek op de ‘Sit-to-Stand’ (STS) beweging. De belangrijkste doelen van de verschillende onderzoeken in dit proefschrift zijn: (1) het ontwikkelen van een…

  Proefschrift/oratie
 • development and clinical evaluation of a sensor-based method for the estimation of power during sit-to-stand in older adults

  Het primaire doel van het onderzoek in dit proefschrift was het ontwikkelen van een op bewegingssensoren gebaseerde methode voor het meten van het verticale vermogen van het lichaamszwaartepunt tijdens het…

  Proefschrift/oratie
 • Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgent thema. Steeds meer bedrijven treffen maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te…

  Online artikel
 • hoe kan Klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs?

  Klasse(n)spel heeft als doel het optimaliseren van een veilig leer- en leefklimaat en is daarin met name gericht op de groepsdynamiek. Immers individuele problematiek wordt sterk gekleurd door groepsdynamische processen. In dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Steeds meer bedrijven zien in dat werknemers bewegingsruimte nodig hebben om optimaal te presteren. Niet alleen figuurlijk door bijvoorbeeld meer regelvrijheid en zicht op persoonlijke ontwikkeling, maar ook letterlijk door…

  Online artikel