Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • an elevated risk for mortality in later life

  In de Amsterdamse LASA studie wordt een grote groep thuiswonende ouderen (> 65 jaar) langdurig gevolgd om oorzaken van negatieve gezondheidseffecten te onderzoeken. In dit artikel beschrijven de auteurs de…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • the online Friendship Enrichment Program for people aged 50 years and older

  Welke tools werken het beste bij het verminderen van eenzaamheid onder ouderen? Onderzoeker Tamara Bouwman (Vrije Universiteit Amsterdam, Vilans) deed onderzoek naar deze vraag en publiceerde de onderzoekresultaten in haar…

  Proefschrift/oratie
 • zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies

  Bouwman deed onderzoek aan de VU naar het bestaande aanbod van eenzaamheidsinterventies voor ouderen. Door 119 internationale studies over eenzaamheidsinterventies te bestuderen, hebben Bouwman en collega’s in beeld gebracht welke…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • handvatten voor professionals bij het zoeken van passende interventies voor ouderen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn

  Dit boekje biedt professionals handvatten om maatwerk te leveren bij eenzaamheid en sociaal isolement. De typologie van interventieprofielen dient als hulpmiddel bij het vinden van passende interventies en begeleidingsvormen voor mensen…

  Brochure
 • hoe alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen duurzaam meedoen en bewegen

  Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis wilde FNO een beweging in gang zetten, die een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende…

  Boek
 • sport en bewegen helpt

  Deze whitepaper zet feiten en voorbeelden op een rij van hoe sport een rol kan spelen bij het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Het helpt gemeenten op weg om de…

  Rapport
 • a healthy ageing intervention for single older adults with physical impairments

  Het doel van dit proefschrift was het ontwerpen, evalueren en implementeren van een Healthy Ageing interventie voor de doelgroep van alleenstaande ouderen met lichamelijke beperkingen. Het primaire doel van deze…

  Proefschrift/oratie