Spring naar content

29 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek met interviews en observaties op vier locaties van Tijd voor Krijt, factsheet 2022/13

  Tijd voor Krijt is goed voor de sociaal-emotionele gesteldheid van de deelnemers. Dat zijn met name ouderen. Voor hen is het een moment in de week om het huis uit…

  Factsheet
 • maatschappelijke ontwikkelingen en bewegen

  Als gevolg van ouderdom en chronische aandoeningen hebben 65-plussers regelmatig te maken met bijvoorbeeld eenzaamheid en problemen in het dagelijks functioneren. Dat maakt lang zelfstandig thuis blijven wonen soms lastig.…

  Factsheet
 • an elevated risk for mortality in later life

  In de Amsterdamse LASA studie wordt een grote groep thuiswonende ouderen (> 65 jaar) langdurig gevolgd om oorzaken van negatieve gezondheidseffecten te onderzoeken. In dit artikel beschrijven de auteurs de…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • the online Friendship Enrichment Program for people aged 50 years and older

  Welke tools werken het beste bij het verminderen van eenzaamheid onder ouderen? Onderzoeker Tamara Bouwman (Vrije Universiteit Amsterdam, Vilans) deed onderzoek naar deze vraag en publiceerde de onderzoekresultaten in haar…

  Proefschrift/oratie
 • zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies

  Bouwman deed onderzoek aan de VU naar het bestaande aanbod van eenzaamheidsinterventies voor ouderen. Door 119 internationale studies over eenzaamheidsinterventies te bestuderen, hebben Bouwman en collega’s in beeld gebracht welke…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • handvatten voor professionals bij het zoeken van passende interventies voor ouderen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn

  Dit boekje biedt professionals handvatten om maatwerk te leveren bij eenzaamheid en sociaal isolement. De typologie van interventieprofielen dient als hulpmiddel bij het vinden van passende interventies en begeleidingsvormen voor mensen…

  Brochure