Spring naar content

66 publicaties gevonden

 • verkenningen naar de ervaringen van zorgverleners

  Het rapport bevat aanbevelingen hoe om te gaan met knelpunten die professionals ondervinden in hun dagelijkse werk. Zorgverleners in de eerste lijn vinden dat leefstijlbeïnvloeding bij hun takenpakket hoort, maar…

  Rapport
 • startpunt voor samenwerking

  Met de ROS Wijkscan is het mogelijk om een diepgaande analyse te maken van een buurt, wijk of gemeente. Tabellen, grafieken en geografische kaarten geven inzicht in de (toekomstige) behoeften…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Background: Exercise referral schemes (ERS) aim to identify inactive adults in the primary care setting. The primary care professional refers the patient to a third party service, with this service…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • onze gezondheidszorg in 2040

  Een vitale toekomst bevat een waaier van prikkelende essays over onze gezondheidszorg in 2040. Geschreven door meer dan 30 toonaangevende deskundigen en wetenschappers. Enkele van de onderwerpen zijn: dementiezorg nieuwe…

  Boek
 • meer gezondheidsresultaat per euro, samenvatting

  Dit rapport analyseert wat nodig is om ‘integrale zorg in de buurt’ te realiseren. NYFER concludeert dat de zorgsector in zijn huidige inrichting, organisatie en financiering onvoldoende opgewassen tegen de…

  Verslag
 • systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials

  Objectives To determine whether trials of physical activity promotion based in primary care show sustained effects on physical activity or fitness in sedentary adults, and whether exercise referral interventions are…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • an innovative lifestyle intervention for adults at risk

  In het Leefstijl Onderzoek West-Friesland is een innovatief leefstijlprogramma ontwikkeld, toegesneden op de eerstelijns gezondheidzorg in Nederland. De effectiviteit en de kosteneffectiviteit van het programma heeft Jeroen Lakerveld geëvalueerd in…

  Boek
 • achtergrondstudie

  Dit rapport beschrijft onderzoek naar de consequenties als de zorg in Nederland volgens het Chronic Care Model zou worden ingericht. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Wat houdt het Chronic…

  Rapport