Spring naar content

281 publicaties gevonden

 • kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg

  Gemeenten, professionals en gezinnen staan voor de immense opgave de zorg voor de jeugd beter en goedkoper in te richten. Steeds meer gespecialiseerde zorg voor de jeugd brengt niet de…

  Rapport
 • de stand van zaken bij de inzet van buurtsportcoaches

  In 2020 zijn er in totaal zo’n 4.700 buurtsportcoaches actief in bijna alle Nederlandse gemeenten (78% van de in totaal 6.012 buurtsport- en cultuurcoaches), die deelname aan sport/bewegen stimuleren en…

  Websheet
 • met literatuurverwijzingen

  Dit artikel over de effecten van bewegen is online te vinden op allesoversport.nl. Deze versie bevat alle literatuurverwijzingen zoals deze worden genoemd in de publicatie van Bailey e.a (pdf).

  Online artikel
 • een onderzoek naar de kosten en baten van speeltuinen in Nederland

  Het NUSO heeft Ecorys gevraagd om onderzoek te doen naar de maatschappelijke meerwaarde voor speeltuinen en een benodigde basisfinanciering voor speeltuinen. Ecorys beantwoordt in het onderzoeksrapport de volgende onderzoeksvragen: Wat…

  Rapport