Spring naar content

275 publicaties gevonden

 • met literatuurverwijzingen

  Dit artikel over de effecten van bewegen is online te vinden op allesoversport.nl. Deze versie bevat alle literatuurverwijzingen zoals deze worden genoemd in de publicatie van Bailey e.a (pdf).

  Online artikel
 • een onderzoek naar de kosten en baten van speeltuinen in Nederland

  Het NUSO heeft Ecorys gevraagd om onderzoek te doen naar de maatschappelijke meerwaarde voor speeltuinen en een benodigde basisfinanciering voor speeltuinen. Ecorys beantwoordt in het onderzoeksrapport de volgende onderzoeksvragen: Wat…

  Rapport
 • handvatten voor bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties

  Steeds meer vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven willen hun maatschappelijke en financiële waarde zichtbaar maken. Om zelf te leren en verbeteren of om te verantwoorden richting buurtbewoners, gemeente of fondsen. Maar hoe…

  Brochure
 • sustaining physical activity behaviors after intervention cessation

  The purpose of this study was to determine, through meta-analysis, whether behavior change interventions produce sustained improvements in physical activity after interventions conclude. In conclusion, behavior change interventions improve physical…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • factsheet 2020/16

  The Mulier Institute researched the consequences of the corona crisis for sport clubs and their need for support measures, commissioned by NOC*NSF and in coordination with VSG (the Association of…

  Factsheet
 • a systematic review of reviews

  The importance of policy for promoting physical activity (PA) is increasingly recognized by academics, and there is a push by national governments and international institutions for PA policy development and…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift