Spring naar content

10 publicaties gevonden

 • over emotieregulatie in de gymles

  Een groepje kinderen speelt een tikspel. Ik zie dat Timo boos wordt, Kay een harde duw geeft en vervolgens boos de gymzaal uitloopt. Als ik vraag wat er aan de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • the impact of coach's emotions on players' motivation and performance

  This research looked at the effects of emotional displays by coaches on motivation and performance of his players (team). Taken into account, emotional contagion, player’s own emotions, interpretation, appropriateness and…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de voorspellende waarde van affectieve attitudes

  Positieve emoties bepalen een groot deel van ons gedrag. De effectiviteit van communicatieboodschappen kan dan ook worden verbeterd door in te spelen op emotie en affect. Het is echter nog onvoldoende duidelijk…

  Scriptie
 • de toekomst van de beleveniseconomie

  De beleveniseconomie, die inmiddels een substantieel deel uitmaakt van onze economie, kan worden omschreven als alle productie en dienstverlening die gericht is op leniging van de emotionele behoeftes van mensen…

  Boek
 • reversal theory

  ‘Experiencing Sport: Reversal Theory’ marks an important advance in the understanding of personality, motivation and emotion in sport performers. Eleven renowned contributors from Europe, North America, Australia and Asia present…

  Boek
 • integrating affect and cognition into behavioral decision models and health messages

  Mario Keer onderzocht of mensen het wel of niet uitvoeren van gezond gedrag baseren op de voor- en nadelen van dat gedrag (verstand), of op het gevoel dat ze met…

  Proefschrift/oratie
 • hoe we elkaar beïnvloeden met onze emoties

  Emoties: de een omarmt ze, de ander verfoeit ze. Vaak worden ze gewantrouwd. De gangbare opinie is dat mensen hun emoties moeten beheersen om goed te kunnen functioneren. Wie zijn…

  Boek
 • Deze publicatie bevat de presentatie van Frans Louwen, getiteld ‘Gezond zijn en gelukkig voelen’. De presentatie bevat gegevens over: de ontwikkeling van sport in Nederland; sport en fysieke en mentale…

  Rapport