Spring naar content

470 publicaties gevonden

 • van project naar netwerkbenadering

  Voor de onderbouwing en doorontwikkeling van de interventie Buurtsportvereniging beantwoordt deze rapportage de volgende drie vragen. 1. Op welke wijze hebben in de praktijk de Buurtsportverenigingen daadwerkelijk vorm gekregen? 2.…

  Rapport
 • systematic review and meta-analysis

  This systematic review and meta-analysis identified 121 studies with 141 comparisons investigating the effect of PAMs (physcial activity monitors). The authors summarise the results from 16743 unique participants and provide…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • veerkrachtiger door kickboksen

  In Zeist, Zwolle, Amsterdam en ’s-Hertogenbosch werden gedurende twee jaar 61 jongeren gevolgd om antwoord te geven op de vraag: hoe draagt kickboksen bij aan het ontwikkelen van veerkracht en grip op…

  Rapport
 • lessen en aanbevelingen

  In dit rapport blikt de gemeente Zandvoort terug op het Formule 1-evenement 2021, georganiseerd door de Dutch Grand Prix organisatie (DGP) en de side events georganiseerd door de stichting Zandvoort…

  Rapport
 • eerste inzichten in maatschappelijke veranderingen door de inzet van buurtsportcoaches in Den Haag

  Dit onderzoeksrapport geeft antwoord op vier onderzoeksvragen: Welke voorbeelden van maatschappelijke veranderingen zijn zichtbaar in de (inter)nationale literatuur over buurtsportcoaches en vergelijkbare sportief-maatschappelijke interventies? Welke maatschappelijke veranderingen zijn zichtbaar in…

  Rapport
 • resultaten van het project Beweegvriendelijke omgeving (2009-2013)

  Deze rapportage vorm de inhoudelijke verantwoording naar het ministerie van VWS.

  Rapport
 • acht jaar werken aan gezondheidsverschillen

  Dit magazine is een toegankelijke vertaling van het onderzoek dat Lysias in opdracht van Pharos uitvoerde naar de afgelopen acht jaar GIDS/GezondIn. In dit onderzoek stonden drie elementen centraal: het…

  Rapport
 • Met een procesevaluatie ontdek je hoe je interventie werkt. Je vraagt uitvoerders en deelnemers op een systematische manier hoe zij het verloop en de uitvoering de interventie ervaren. Op deze…

  Handboek / handleiding
 • eindrapport

  Dit  evaluatieonderzoek naar de Brede Regeling Combinatiefuncties geeft inzicht in de relatie tussen de bestuurlijke en financiële inrichting en bekostiging van de regeling enerzijds en de impact van de regeling…

  Rapport