Spring naar content

143 publicaties gevonden

 • van een visie naar een kansenkaart op provinciaal niveau

  Iedere provincie heeft een eigen visie met betrekking tot de beweegvriendelijke omgeving. De leefomgeving speelt een grote rol in de gezondheid van de inwoners. Denk hierbij aan veilige wandel- en…

  Factsheet
 • onderzoeksresultaten en tips

  In 2019 hebben het Amsterdam UMC en Tranzo, Tilburg University een rookvrij beleid op 16 sportverenigingen onderzocht. In deze factsheet worden resultaten en tips gepresenteerd, gebaseerd op interviews met 87…

  Factsheet
 • zomer 2020

  Uit een zomerpeiling door Stichting Wandelnet onder 772 respondenten blijkt dat 66% van de respondenten dit jaar meer is gaan wandelen. 43% wandelde voorheen niet of nauwelijks. 69% wandelt zowel…

  Factsheet
 • In april 2020 heeft Wandelnet een vragenlijst verspreid over het belang van wandelen tijdens de coronacrisis. 581 respondenten deden mee aan het onderzoek. 98% van de respondenten geeft aan ook…

  Factsheet
 • Dit factsheet heeft aandacht voor: wie zijn de ondertekenaars van de lokale sportakkoorden? Wat zijn de meest genoemde thema’s in de lokale akkoorden en is er afstemming op andere gemeentelijke…

  Factsheet
 • Discriminatie in de sport heeft vele gezichten. Denk aan discriminerende scheldpartijen op het sportveld, aan antisemitische en racistische spreekkoren vanaf de voetbaltribune of aan iemand die een lidmaatschap geweigerd wordt…

  Factsheet
 • Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied van bevolkingsontwikkeling, werk en inkomen, vrijwilligerswerk, sportdeelname en het…

  Rapport