Spring naar content

238 publicaties gevonden

 • eindrapport vooronderzoek

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft samen met ouderen, professionals en lokale partners een vernieuwende aanpak ontwikkeld, genaamd Doortrappen. Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk…

  Rapport
 • het perspectief van ouderen en professionals in zorg en welzijn

  In het rapport van BeterOud dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is geschreven, staan de volgende aanbevelingen:  Een holistische benadering van mobiliteit is gewenst. Het is belangrijk om naar…

  Rapport
 • gemeente Rotterdam, infographic

  Infographic van bijbehorend rapport (niet beschikbaar). Rotterdam zet in op fietsen en lopen, oftewel actieve mobiliteit. Actieve mobiliteit draagt bij aan verschillende opgaven rondom groei van de stad en de…

  Rapport
 • de fiets als hefboom in de Rotterdamse mobiliteitstransitie

  Deze Fietskoers 2025 bouwt voort op bestaand beleid, zoals het Fietsplan 2016-2018, het Stedelijk Verkeersplan en de OV-visie voor de stad. Het reikt bouwstenen aan voor nieuwe beleidsplannen, zoals de…

  Beleidsnota
 • In het Mobiliteitsbeeld geeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen en actuele cijfers rond de mobiliteit in Nederland. Met ook aandacht voor verplaatsing met e-fiets,…

  Rapport
 • Met de DoortrappenRadar zet je de eerste stap om alle lokale organisaties in beeld te brengen die rondom de ouderen in je gemeente, wijk of buurt te vinden zijn. Elke gemeente is…

  Handboek / handleiding