Spring naar content

238 publicaties gevonden

 • hoe gaan we kansen benutten in omgevingsvisies en -plannen?

  Lopen en fietsen biedt oplossingen voor diverse ruimtelijke uitdagingen en versterkt een integrale kijk op de leefomgeving. Het doel van dit whitepaper is om betrokken professionals van overheden en andere…

  Rapport
 • deelname aan loop-, fiets- en wandelsportevenementen als stimulans voor sportdeelname, factsheet 2018/11

  Het factsheet ‘Evenementen: aanjager voor sportdeelname’ van het Mulier Instituut richt zich op deelnemers aan (breedte)sportevenementen in drie takken van sport: hardlopen, wielrennen en wandelen. Het onderzoek is gebaseerd op…

  Factsheet
 • 0-metingen: F12, Arnhem-Dieren en Arnhem-Wageningen, 1-metingen: Liemersroute, Batavierenpad Noord en Zuid, rapportage

  De provincie Gelderland heeft in oktober 2017 een gebruikersonderzoek gehouden onder fietsers op een aantal in ontwikkeling zijnde en gerealiseerde snelfietsroutes. Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten samengevat. 0-metingen Er zijn…

  Rapport
 • De publicatie presenteert belangrijke feiten en cijfers over de ontwikkelingen in het bezit en gebruik van de fiets en de e-fiets, en biedt een overzicht van de maatschappelijke effecten van…

  Rapport
 • tevredenheidsonderzoek bij deelnemers aan loop- en fietssportevenementen in Vlaanderen

  Deze studie wil een beeld schetsen van de tevredenheid en intentie tot terugkeren bij deelnemers aan sportevenementen. Hiervoor werden bij bijna zeshonderd face-to-face bevragingen afgenomen bij deelnemers aan vier loop-…

  Rapport
 • natural experimental study of new transport infrastructure and cycling to work

  Mechanisms linking changes to the environment with changes in physical activity are poorly understood. Insights into mechanisms of interventions can help strengthen causal attribution and improve understanding of divergent response…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Een brede coalitie van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland – verenigd in de Tour de Force – wil…

  Rapport
 • In De Beweegvriendelijke Stad staat Amsterdam model als stad waar fysiek bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks leven. Met slimme ingrepen – van het plaatsen van waterkraantjes en…

  Boek