Spring naar content

121 publicaties gevonden

 • Artikel van Remco Hoekman, Jerzy Straatmeijer en Koen Breedveld (Mulier Instituut) in Sport & Strategie over de betaalbaarheid van de sport.

  Artikel in vaktijdschrift
 • een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2017)

  Het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, heeft als doel om een gedetailleerd overzicht te geven van de ontwikkeling van de gemeentelijke uitgaven aan sport voor de periode 2010-2017 en…

  Rapport
 • rapportage 2016

  De gemeente Vlissingen moet fors gaan bezuinigen op sport. Om de consequenties hiervan op zowel de sportaanbieders als de sportdeelname en beleving van inwoners goed te kunnen volgen wordt er…

  Rapport
 • een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016)

  In de zomer van 2015 heeft het Mulier Instituut een eerste rapport over de gemeentelijke sportuitgaven gepubliceerd (Hoekman & Van den Dool, 2015). Dit is het tweede rapport hierover en…

  Rapport
 • een onderzoek naar de invloed van de vorm van verzelfstandiging van binnensportaccommodaties op gemeenten

  In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de kenmerken en motieven van gemeenten die kiezen voor een vorm van verzelfstandiging van binnensportaccommodaties. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de vorm van verzelfstandiging van…

  Scriptie
 • factsheet 2017/6

  De financiën vormen een belangrijk onderdeel van een sportvereniging en vragen steeds meer aandacht. Wat is de stand van zaken anno 2016? In de winter van 2016 zijn 2.141 verenigingen uit…

  Factsheet
 • het Vlaamse Sportclub Panel 3.0 (VSP3.0), ledenprofiel, medewerkersprofiel en financiële situatie (deel 3)

  BMS Studie 36 is het derde deel in de BMS-reeks Barometer van de sportclubs in Vlaanderen. In deze studie worden de middelen waarover de Vlaamse sportclubs beschikken van naderbij bestudeerd.…

  Rapport