Spring naar content

121 publicaties gevonden

 • rapportage 2015

  De gemeente Vlissingen moet fors gaan bezuinigen op sport. Om de consequenties hiervan op zowel de sportaanbieders als de sportdeelname en beleving van inwoners goed te kunnen volgen wordt er…

  Rapport
 • De Sportaanbieders Monitor (voorheen Verenigingsmonitor) is een monitor die tweejaarlijks aan een representatieve groep sportverenigingen in Nederland wordt voorgelegd. Alle onderwerpen die van belang zijn voor een club of vereniging…

  Rapport
 • financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente

  De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in deze rapportage. Er is gekeken naar directe…

  Rapport
 • for tourism, cultural, business and sporting events

  This is the book for anyone wishing to enter the rapidly growing field of event management. Event management is quite different from ordinary business management. Most business managers can make…

  Boek
 • 3e herziene druk

  Wat hebben een internationale profvoetballer en een kleine amateur voetbalclub gemeen? Beide hebben te maken met geld en dus belastingen. De eerste wil het liefst bij een internationale topclub spelen…

  Boek
 • een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2015)

  Dit onderzoek van het Mulier Instituut naar gemeentelijke uitgaven aan sport is in samenwerking met onder andere CBS, VNG, VSG uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek was onduidelijkheid over de ontwikkeling…

  Rapport
 • Hoe kunnen we sportparken intensiever gebruiken om er meer sociaal en financieel rendement uit te halen? Drie praktijkvoorbeelden geven inzicht in kansrijke en belemmerende maatregelen voor gemeenten, bonden en sportverenigingen.

  Online artikel
 • het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen zoekt data. ‘En de sportwereld begint dat langzaam te begrijpen’

  De ontwikkeling van ‘sport als middel’ om allerlei maatschappelijke doelen te bereiken (integratie, gezonde leefwijze) heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Wat achter blijft is een heldere analyse…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Nederlandse amateursportverenigingen krijgen steeds minder subsidies en zijn aangewezen op hun eigen inkomsten. Pieter de Jong (Directeur Le Credit Sportif) merkt op dat er binnen sportverenigingen nog veel te…

  Online artikel