Spring naar content

121 publicaties gevonden

 • algemene rapportage

  Dit rapport geeft inzicht in diverse operationele en financiële kengetallen voor hockeyclubs. De rapportage is opgebouwd vanuit verschillende benchmarkgroepen (gebaseerd op ledenaantal en klasseniveau). Dit resulteert in informatie voor de Nederlandse…

  Rapport
 • het vergroten en spreiden van inkomsten kan leiden tot meer duurzaamheid bij de vereniging

  De volgende onderzoeksvraag staat in deze scriptie centraal: Wat moeten verenigingen die naast breedtesport ook topsport aanbieden doen om hun inkomstenstromen zodanig te vergroten en te spreiden dat hun financiële kwetsbaarheid…

  Scriptie
 • effect van de salary cap op financiële prestaties van NHL-teams

  In voorliggende masterscriptie is gekeken naar de effecten van de invoering van een Salary Cap, salarisplafond, in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie, de NHL. De NHL is een goed beschreven, geconditioneerde omgeving…

  Scriptie
 • ontwerpstudie naar financieringsarrangementen voor duurzaam lokaal sportbeleid

  De hoofdvraag die in deze thesis centraal staat, luidt als volgt: Welke taakstellingen van lokale overheden ten aanzien van het domein sport en bewegen en de daaraan gekoppelde bestedingen, hebben een Social…

  Scriptie
 • factsheet 2015/4

  Uit eerdere monitors naar het wel en wee van sportverenigingen komt naar voren dat de financiën van sportverenigingen al een aantal jaren onder druk staan. Een gevolg van onder meer de recessie en de daarmee gepaard…

  Factsheet
 • how do small businesses in the sport industry exploit opportunities and finance their business model in order to develop their organization?

  In this study the author aims to investigate the way that businesses in the sport industry exploit opportunities and finance their business model in order to develop their organization, by proposing…

  Scriptie
 • In dit artikel wordt ingegaan op de budgetten die scholen hebben voor de vakgroep lichamelijke opvoeding en hoe hiermee om wordt gegaan. Het is een indruk die wordt gegeven op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • onderzoek naar de wijze waarop de kwaliteit van het stelsel van interne beheersing en realisatie van financiële doelstellingen bij Nederlandse sportbonden inzichtelijk kan worden gemaakt

  Dit rapport is de weerslag van het onderzoek dat is gedaan naar het stelsel van interne beheersing bij sportbonden, naar de financiële doelstellingen van sportbonden, naar de manier waarop het…

  Rapport