Spring naar content

182 publicaties gevonden

 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom (Jaargang: 2016) over de twee ontwikkelingen in de wet- en regelgeving die een grote impact kunnen hebben op de financiering van sportaccommodaties: de Wet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2010) over de Impuls brede scholen, sport en cultuur en de bezuinigingen op lokaal niveau. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2016) waarbij wordt ingegaan op het uitlenen van geld in plaats van het verstrekken van subsidies, waarbij je zeker…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De doelstelling van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is drieledig: bepalen van de actuele omvang van de consumentenuitgaven aan sport, welke verschillen er tussen consumenten en huishoudens bestaan…

  Rapport
 • uitgaven aan sporttakken op jaarbasis

  Hoeveel spenderen jongeren en volwassenen wanneer ze een bepaalde sport beoefenen? BMS Studie 43 biedt een gedetailleerd antwoord op deze centrale vraag, en dit voor heel wat sporten. Aan de…

  Rapport
 • werkprogramma 2018-2020

  De advisering van de NLsportraad is gericht op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en het vergroten van het rendement van sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van…

  Beleidsnota
 • een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016)

  In de zomer van 2015 heeft het Mulier Instituut een eerste rapport over de gemeentelijke sportuitgaven gepubliceerd (Hoekman & Van den Dool, 2015). Dit is het tweede rapport hierover en…

  Rapport
 • factsheet 2017/6

  De financiën vormen een belangrijk onderdeel van een sportvereniging en vragen steeds meer aandacht. Wat is de stand van zaken anno 2016? In de winter van 2016 zijn 2.141 verenigingen uit…

  Factsheet