Spring naar content

226 publicaties gevonden

 • werkprogramma 2018-2020

  De advisering van de NLsportraad is gericht op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en het vergroten van het rendement van sportevenementen, inclusief het ontwikkelen van…

  Beleidsnota
 • een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016)

  In de zomer van 2015 heeft het Mulier Instituut een eerste rapport over de gemeentelijke sportuitgaven gepubliceerd (Hoekman & Van den Dool, 2015). Dit is het tweede rapport hierover en…

  Rapport
 • factsheet 2017/6

  De financiën vormen een belangrijk onderdeel van een sportvereniging en vragen steeds meer aandacht. Wat is de stand van zaken anno 2016? In de winter van 2016 zijn 2.141 verenigingen uit…

  Factsheet
 • financiële kansen voor de sport

  Volgens de Werkgroep Externe Financiering moet de wijze waarop sport gefinancierd wordt veranderen. Sport is voor de financiering van de basis infrastructuur te afhankelijk van een paar grote geldstromen. De…

  Rapport
 • soms met haken en ogen

  In LO 1 schreven we over Schoolplein14 van de Johan Cruyff Foundation (JCF). Met eenvoudige middelen wordt je schoolplein omgetoverd in een aantrekkelijke speelplek. Is het gebruik langdurig of spelen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • an examination of the determining factors of sports expenditure

  Het voorliggende doctoraat focust op de determinanten van de individuele en gezinsuitgaven aan sportparticipatie. Vanuit economisch oogpunt is dit een belangrijk onderwerp, aangezien de sportindustrie een significante en groeiende bijdrage…

  Proefschrift/oratie
 • De Grote Clubactie wil haar dienstverlening zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen en behoeften van verenigingen. Om de dienstverlening door te ontwikkelen, is er behoefte aan informatie…

  Rapport
 • financiële stromen in het provinciale voetbal

  De negenentwintigste BMS-studie focust op de geldstromen in het provinciale voetbal in Vlaamse voetbalclubs. Aan de hand van kwantitatieve (survey) en kwalitatieve (diepte-interviews) onderzoeksmethodes worden de inkomsten en uitgaven van…

  Rapport