Spring naar content

177 publicaties gevonden

 • vitaal burgerschap als verankering van bewegen en gezondheid in het mbo

  Het hernieuwd invoeren van lessen bewegen en gezondheid in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan alleen langdurig standhouden als formele verankering plaatsvindt. Dit kan het beste in kerntaak 7 ‘vitaal burgerschap’ uit het bron document…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het project Lekker Fit! richt zich op de Rotterdamse basisscholen in wijken waar overgewicht relatief veel voorkomt. In 2005 startte de gemeente Rotterdam op vijftien scholen en inmiddels is dit aantal in 2010 uitgegroeid tot…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

  Sportverenigingen maken deel uit van een veranderende maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze openstaan voor vernieuwing en inspelen op nieuwe behoeften. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit, worden…

  Boek
 • het (onderzoeks)project

  Onderwerp van dit topic is of en hoe bewegen van invloed is op onder andere de cognitie van leerlingen. Daar wordt in Groningen (maar ook op andere plekken) onderzoek naar gedaan. Veelal…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een ongelofelijk belangrijk schoolvak

  Iedereen is ervan overtuigd dat bewegen en sport van belang zijn voor fitheid, voor een optimale ontwikkeling van motorische en sportieve vaardigheden, maar ook voor hun bijdrage aan sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Veel minder bekend is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Weer bruisen van energie!

  Dit boek is een handleiding die je kan gebruiken om vermoeidheid de baas te worden en weer vol energie en zelfvertrouwen aan het werk te gaan. Het biedt methodes, systematieken…

  Boek
 • evaluatie pilotprojecten in de gemeente Alkmaar, sportverenigingen en hun rol in het sociale domein

  Sportverenigingen spelen inmiddels niet alleen meer een rol bij het organiseren van sport, maar kunnen ook een rol spelen bij andere maatschappelijke taken die de gemeente heeft, zoals bij de zorg.…

  Rapport
 • onderzoek naar de vitaliteit van de Alkmaarse sportverenigingen

  In de sportnota van de gemeente Alkmaar komt naar voren dat Alkmaar het van belang vindt om te streven naar vitale sportverenigingen. De doelstelling van dit onderzoeksrapport is het meten…

  Scriptie
 • rapid evidence review on the effect of physical activity participation among children aged 5 – 11 years

  Welke effecten heeft bewegen op kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar? En wat is de bewijslast hiervan? Deze publicatie geeft een mooi overzicht van de effecten op…

  Rapport