Spring naar content

181 publicaties gevonden

 • Lekker fit! is een lesprogramma voor groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Doel is om kinderen bewust te maken van een gezonde leefstijl met positieve boodschap: niet het onder-…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel is het laatste artikel in een reeks van drie. De eerste twee artikelen verschenen in december 2009 en januari 2010. In dit artikel vertellen vier docenten uit Steenwijk, Enschede en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dat bewegingsonderwijs belangrijk is op school staat inmiddels niet meer ter discussie. De gymlessen dragen bij aan de ontwikkeling van zowel motorische als sociale vaardigheden, fitheid en de vorming van een positief zelfbeeld (Vergauwen, 2005).…

  Artikel in vaktijdschrift
 • vitaal burgerschap als verankering van bewegen en gezondheid in het mbo

  Het hernieuwd invoeren van lessen bewegen en gezondheid in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan alleen langdurig standhouden als formele verankering plaatsvindt. Dit kan het beste in kerntaak 7 ‘vitaal burgerschap’ uit het bron document…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het project Lekker Fit! richt zich op de Rotterdamse basisscholen in wijken waar overgewicht relatief veel voorkomt. In 2005 startte de gemeente Rotterdam op vijftien scholen en inmiddels is dit aantal in 2010 uitgegroeid tot…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

  Sportverenigingen maken deel uit van een veranderende maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze openstaan voor vernieuwing en inspelen op nieuwe behoeften. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit, worden…

  Boek
 • het (onderzoeks)project

  Onderwerp van dit topic is of en hoe bewegen van invloed is op onder andere de cognitie van leerlingen. Daar wordt in Groningen (maar ook op andere plekken) onderzoek naar gedaan. Veelal…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een ongelofelijk belangrijk schoolvak

  Iedereen is ervan overtuigd dat bewegen en sport van belang zijn voor fitheid, voor een optimale ontwikkeling van motorische en sportieve vaardigheden, maar ook voor hun bijdrage aan sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Veel minder bekend is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Weer bruisen van energie!

  Dit boek is een handleiding die je kan gebruiken om vermoeidheid de baas te worden en weer vol energie en zelfvertrouwen aan het werk te gaan. Het biedt methodes, systematieken…

  Boek