Spring naar content

180 publicaties gevonden

 • Dit boek is gebaseerd op literatuuronderzoek naar het creëren van beweegvriendelijke omgevingen. Er is gebruik gemaakt van zowel wetenschappelijke als “grijze” literatuur. Een beweegvriendelijke omgeving is aanbevolen voor het stimuleren…

  Rapport
 • ‘Exercise every day, keeps the doctor away’ en ‘less is more’. Meer bewegen en minder zitten, waren twee lessen uit de oratie ‘Topsport of kinderspel’ van Mai Chin A Paw,…

  Proefschrift/oratie
 • voor een vitale leerling en een gezonde school

  Testjeleefstijl.nu is vanaf schooljaar 2013-2014, naast het middelbaar beroepsonderwijs, ook voor het voortgezet onderwijs beschikbaar. Het is een online leefstijltest waarmee de school kan bekijken hoe de leerlingen er op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwantitatief onderzoek onder werknemers in opdracht van Convenant Gezond Gewicht

  De helft van de werknemers in Nederland ervaart een hoge werkdruk en/of moet op het werk langdurig zitten. Volgens een kwart van de werkenden hebben deze omstandigheden een negatieve invloed…

  Rapport
 • Deze factsheet is één van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • literatuurstudie

  Bomen, tuinen en parken zijn onmisbaar in een verstedelijkte omgeving. Een huis met uitzicht in het groen is veel geliefder dan zonder. Waarom? Wat is de invloed van groen op…

  Rapport
 • handleiding en prestatieschalen 9 t/m 11 jarigen

  In deze handleiding geeft men een beschrijving van de MO(tor)PER(formance) fitheidstest en de prestatieschalen, zoals die voor Nederlandse jongens en meisjes van 9 tot en met 11 jaar zijn ontwikkeld…

  Boek