Spring naar content

180 publicaties gevonden

 • onderzoeksverslag - 9 t/m 11 jarigen

  Dit onderzoek heeft ten doel het opstellen van normschalen voor de lichamelijke prestatiegeschiktheid van 9 tot en met 11 jarigen. De acht test van de MO(tor)PER(formance) fitheidstest zijn hiervoor als…

  Boek
 • gemeente Utrechtse Heuvelrug

  Nota welzijn 2014-2017 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In deze nota is ook aandacht voor lichamelijke gezondheid en sportparticipatie.

  Beleidsnota
 • wegwijzer

  Lekker fit! is een beknopte lesmethode voor een gezonde leefstijl die voeding en bewegen koppelt en die een samenhangend programma biedt voor groep 1 t/m 8. In deze brochure wordt…

  Brochure
 • rapport

  In dit rapport kunnen de uitslagen van de testen in het kader van de Lekker fit! methode per schooljaar genoteerd worden.

  Rapport
 • epilepsie en sport

  In dit boekje uit de zesdelige reeks ‘Bewegen voor iedereen’ wordt nader ingegaan op de mogelijkheden van bewegen en sport bij epilepsie. Werd zo’n 25 jaar geleden nog gemeend dat…

  Boek
 • syndroom van Marfan en sport

  In deze publicatie wordt nadere voorlichting gegeven over het syndroom van Marfan in relatie tot sportbeoefening. De beschreven richtlijnen voor sportbeoefening kunnen beschouwd worden als een hulpmiddel bij de sportmedische…

  Boek
 • a plan for getting Europe active by 2025

  This book is a collection of contributions bij 13 experts from 7 European countries on the scientific evidence around the medical, psychological and economic benefits of physical activity, exercise and…

  Boek
 • differences over a 26-year period (1980-2006) (INTERN)

  This study aimed to compare neuromotor fitness test scores of 9-12-year-old Dutch youth in 2006 with scores of same aged children in 1980. Body height, body weight and performance on…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • factoren geassocieerd met kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie

  Motorische fitheid van kinderen is een essentieel onderdeel van fysieke fitheid en is van belang voor een actieve leefstijl. Deze rapportage beschrijft de stand van zaken van motorische fitheid, zoals…

  Rapport