Spring naar content

181 publicaties gevonden

 • factoren geassocieerd met kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie

  Motorische fitheid van kinderen is een essentieel onderdeel van fysieke fitheid en is van belang voor een actieve leefstijl. Deze rapportage beschrijft de stand van zaken van motorische fitheid, zoals…

  Rapport
 • een onderdeel van de lichamelijke opvoeding, deel 1

  Een belangrijk deel van het vak lichamelijke opvoeding bestaat uit conditieleer. De leerlingen dienen over de minimale kennis te beschikken om naar hun eigen lichaam te kunnen luisteren. Het boek…

  Werkboek / instrument
 • een onderdeel van de lichamelijke opvoeding, deel 2

  In dit boek wordt de conditieleer behandeld. Het is een boek dat door leerlingen kan worden gebruikt ter ondersteuning van de les lichamelijke opvoeding. Het gaat erom leerlingen bewust te…

  Werkboek / instrument
 • das ideale fitness-training

  Dit boek is een Duitse vertaling van het Canadese origineel ‘Skip to it!’. Het behandelt de vele manieren waarop een springtouw ter hand genomen kan worden.

  Boek
 • Rede, gedeeltelijk uitgesproken op vrijdag 26 maar 2004 ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. H.C.G. Kemper als hoogleraar Gezondheidskunde met betrekking tot Bewegen bij het Instituut voor Extramuraal…

  Proefschrift/oratie
 • Background: As a result of increasing urbanisation, people face the prospect of living in environments with few green spaces. There is increasing evidence for a positive relation between green space…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • verkenning jeugdgezondheid

  Deze Verkenning jeugdgezondheid geeft een geïntegreerd landelijk overzicht van de gezondheid van de Nederlandse jeugd en de rol van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hierin. Deze verkenning is tot stand gekomen door samenwerking tussen…

  Rapport