Spring naar content

181 publicaties gevonden

 • resultaten nationale gezondheidstest 2005

  TNO onderzocht bij de deelnemers van deze editie van de Nationale Gezondheidstest (NGT) drie mogelijke simpelere methoden om vast te stellen of iemand voldoende fit is. Deze drie methoden blijken…

  Rapport
 • handleiding met referentieschalen voor 12- tot en met 16-jarige jongens en meisjes in Nederland

  De in dit boek beschreven Eurofit bevat een aantal tests die bij jongens en meisjes kunnen worden gebruikt om een profiel te krijgen van hun lichamelijke fitheid. Deze fitheidstest kan…

  Boek
 • Amsterdamse gezondheidsmonitor, gezondheidsonderzoek 2004

  Verslag van de resultaten van het vierjaarlijkse Amsterdamse gezondheidsonderzoek, uitgevoerd in 2004 onder 1736 Amsterdammers, waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan Amsterdammers van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse komaf.…

  Verslag
 • Rapport waar het Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid de sportparticipatie, fysieke fitheid en gezondheid van de volwassen Vlaamse bevolking in kaart brengt. Op basis van een toevallige steekproef van de…

  Rapport
 • health behaviour in school-aged children (HBSC) study, international report from the 2001/2002 survey

  Rapport dat elke vier jaar de lichamelijke en psychische gezondheid, het welzijn en het risicogedrag van scholieren in kaart brengt. De vragenlijsten bestrijken sociale integratie (welvaart, gezinssituatie, vriendschappen), schoolgebonden stress,…

  Rapport
 • bewegingsprogramma voor kinderen met astma

  Dit boek biedt een bewegingsprogramma voor kinderen met astma waarin rekening wordt gehouden met de emotionele aspecten van hun aandoening. Het programma is niet alleen bedoeld om de conditie van…

  Boek
 • Dit boek biedt een bewegingsprogramma voor kinderen met astma waarin rekening wordt gehouden met de emotionele aspecten van hun aandoening. Het programma is niet alleen bedoeld om de conditie van…

  Boek
 • Het verband tussen fysieke activiteit en gezondheid lijkt voor de hand te liggen. Toch is het moeilijk om dat verband wetenschappelijk accuraat uit te drukken. Wat betekenen begrippen als fitheid…

  Boek
 • achtergronden, handleiding en normen

  De Groninger Fitheidstest voor ouderen (GFO) is een praktijktest voor het meten van motorische fitheid bij groepen zelfstandig wonende ouderen vanaf 55 jaar. De GFO bevat acht tests die objectief…

  Boek