Spring naar content

181 publicaties gevonden

 • rollen en competenties, factsheet

  In maart 2017 is het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen gestart met een onderzoeksproject ‘Vitalisering van de sportvereniging: van verenigingsondersteuner naar verenigingsontwikkelaar’. De Hanzehogeschool Groningen werkt in dit…

  Factsheet
 • Artikel van Jo Lucassen op de website van Sportexpert. Onlangs verscheen het boek Vitale sportclubs voor sport en samenleving. De bundel is gewijd aan de vitaliteit en vitalisering van sportverenigingen.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Rubriek van Agnes Elling in Fit!magazine. De onwaarschijnlijk snelle en grote groei van de fitnesssport in Nederland vanaf midden jaren tachtig van de vorige eeuw is de afgelopen vijf jaar gestagneerd.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Rubriek van Janine van Kalmthout in Sport, Bestuur en Management (Jaargang: 2017) waarbij wordt ingegaan op de vitaliteit van sportverenigingen. De vragen die hierbij centraal staan zijn onder andere: wat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2012) over de schaatscultuur binnen het Nederlandse Sportlandschap. Waarbij wordt ingegaan op de elfstedentocht en de vitaliteit van de schaatsverenigingen. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Mont Ventoux of Start to Run?

  Waar vroeger het uithoudingsvermogen tot het alledaagse domein van de arbeid behoorde, zien we nu dat het vermogen tot uithouding, alsook de training ervan, verdrongen is uit de alledaagsheid, en…

  Boek
 • eindrapport

  Sinds 2015 is het jaarlijks afleggen van een fysieke vaardighedentoets (FVT) bij regeling verplicht gesteld voor alle operationele politiemedewerkers. Het doel van deze toets is de medewerkers inzicht te geven…

  Rapport
 • effects on fitness, physical activity and health

  Het belangrijkste doel van dit proefschrift was om de effecten te onderzoeken van hybride fietsen (arm- en beentraining) versus handbiken (alleen armtraining) op fitheid, fysieke activiteit en gezondheid (nl. risicofactoren…

  Proefschrift/oratie