Spring naar content

180 publicaties gevonden

 • In het vierde studiejaar van de opleiding ‘docent lichamelijke opvoeding’ van Fontys Sporthogeschool te Tilburg dienen studenten een project te realiseren, waarin kennis en vaardigheden opgedaan in de studie worden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bevordering van lichamelijke activiteit van basisschoolkinderen met JUMP-in: een toolkit met instrumenten, inzetbaar op maat. In dit artikel leest u wat JUMP-in inhoudt en hoe ermee wordt gewerkt in Amsterdam.

  Artikel in vaktijdschrift
 • De gemeente Rotterdam gaat de komende jaren zeer nauwgezet de ontwikkeling van de fitheid meten van kinderen op de basisscholen die meedoen aan het project ‘Lekker Fit!’. In de strijd…

  Artikel in vaktijdschrift
 • improving physical fitness in children with cancer: a steep mountain to climb

  This thesis provides information on a study on the physical fitness of children with cancer during and shortly after cancer treatment. It presents the design and effects of a new…

  Proefschrift/oratie
 • Voor veel mensen is ‘afvallen’ een belangrijke reden om zich lichamelijk in te spannen. Ook op scholen wordt er soms aandacht besteed aan de relatie tussen (over)gewicht en inspanning. Maar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • walking economy and circadian pattern

  Kennis over de lichamelijke activiteit van ouderen, wat betreft energiegebruik en activiteitspatroon, kan leiden tot kennis over de leeftijd gerelateerde daling van de lichamelijke activiteit. Ook kan dit inzicht nieuwe…

  Proefschrift/oratie
 • an energetic perspective

  Walking, it seems so simple, we do it everyday from our early childhood on. For many patients with neurologic or orthopaedic problems however, walking is not so simple. One of…

  Proefschrift/oratie
 • Bewegen is gezond en leuk, maar de gymles op school is niet voor iedereen een pretje. Wie heeft ze niet regelmatig in de klas, de leerlingen die moeite hebben om…

  Artikel in vaktijdschrift