Spring naar content

145 publicaties gevonden

 • de gevolgen en lessen voor de Nederlandse fitnessbranche

  In Nederland werden in januari 2020 de eerste maatregelen afgekondigd als gevolg van de ziekte COVID-19. Ook aan de fitnessbranche gaat de coronaperiode niet ongemerkt voorbij. In dit rapport staan…

  Boek
 • hoe sporten langzaam verandert van groepsactiviteit naar individuele bezigheid

  Interview met Remko van den Dool, onderzoeker bij het Mulier Instituut over de individualisering van de sport in Nederland. De trend en de verwachting is dat deze trend de komende…

  Verslag
 • onderzoek naar de gevolgen van corona

  Halverwege maart 2020 werd een groot deel van de sportsector geheel stilgelegd. Mensen werden gevraagd om ‘zoveel als mogelijk’ thuis te blijven. Dit heeft ervoor gezorgd dat de sport- en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • deelname & kijkgedrag volwassenen maart-april 2020

  Sinds de maatregelen van half maart 2020 om het coronavirus in te dammen, is sporten en recreatief bewegen in Nederland ingewikkeld geworden. Sporten via een sportvereniging en fitnesscentrum kan niet…

  Rapport
 • NL Actief heeft in samenwerking met BlackBoxResearch een kort online onderzoek uitgevoerd onder fitnessclubs in Nederland en België met betrekking tot hoe zij omgaan met de lidmaatschappen van hun leden…

  Rapport
 • De Buurtgym is een kleinschalig sportlokaal in Huis van de Buurt ‘Op Eigen Wieken’ in Leiden. De Buurtgym is in december 2018 opgestart met behulp van een bijdrage van het Sportstimuleringsfonds…

  Rapport
 • Dit lesboek besteedt o.a. aandacht aan klantbegeleiding en gastheerschap, gedragsverandering, lichaam, training, voeding en preventie van blessures en doping. 

  Boek
 • de Nederlandse boutique fitness sector in beeld

  De fitness sector blijft in Nederland ontwikkelt zich snel kent een veelheid aan nieuwe trends. De groei van boutique fitness studio’s is wellicht de belangrijkste van de laatste jaren. Deze…

  Boek
 • als succesvolle fitnessondernemers in de lift stappen met de minister van VWS

  Fitness heeft een plaats verworven in onze samenleving. De verhalen van succesvolle ondernemers in deze sport- en beweegbedrijven zijn bedoeld als inspiratiebron voor andere ondernemers in deze sector. Het boekje…

  Boek