Spring naar content

29 publicaties gevonden

 • huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven, goededoelenloterijen en vrijwilligers

  “Geven in Nederland” is het macro-economische overzicht van de filantropie door huishoudens, nalatenschappen, bedrijven, fondsen en goededoelenloterijen. Het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voert het…

  Boek
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2016) waarbij wordt ingegaan op het uitlenen van geld in plaats van het verstrekken van subsidies, waarbij je zeker…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 2016 in één oogopslag

  Factsheet met feiten en cijfers van het Jeugdsportfonds over 2016. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging.…

  Factsheet
 • praktische richtsnoeren voor de ontwikkeling van projecten ter bevordering van sport en lichaamsbeweging in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)

  In dit specifieke document met praktische richtsnoeren ligt de nadruk evenwel op het verkrijgen van ondersteuning voor projecten op basis van sport en lichaamsbeweging die erop gericht zijn economische en…

  Rapport
 • De Grote Clubactie wil haar dienstverlening zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen en behoeften van verenigingen. Om de dienstverlening door te ontwikkelen, is er behoefte aan informatie…

  Rapport
 • hoe attitudes ten opzichte van goede doelen worden beïnvloed door het inzetten van sportevenementen

  Goede doelen hebben tegenwoordig te maken met vele uitdagingen in het werven van fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. Sportevenementen bieden goede doelen een goede mogelijkheid om geld in te…

  Scriptie
 • onderzoek naar de invloed van sportevenementen op de bereidheid te doneren aan goede doelen

  De laatste jaren zijn fondsenwervende sportevenementen veelvoorkomend en ogenschijnlijk succesvol. Goede doelen zien de inkomsten uit collecte dalen en sportevenementen lijken de nieuwe manier van fondsenwerving te zijn. De vraag…

  Scriptie