Spring naar content

48 publicaties gevonden

 • ervaringen uit de Beweegkuur

  Dit artikel beschouwt het implementatieproces van de Beweegkuur, als sprekend voorbeeld van de ontwikkelingen ten aanzien van gecombineerde leefstijlinterventies in de eerstelijns zorg in Nederland

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • goed voor onze gezondheid en portemonnee?

  In dit artikel presenteren de auteurs een overzicht van de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar de opbrengsten van beweeg- en voedingsprogramma’s op de werkplek. Achtereenvolgens bespreken ze…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • onderzoek naar netwerken rondom gecombineerde leefstijlinterventies in Amsterdam

  Het bouwen van netwerken is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak en de implementatie van initiatieven rondom gecombineerde leefstijlinterventies. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in…

  Rapport
 • evaluatieonderzoek naar netwerken rondom de BeweegKuur en gecombineerde leefstijlinterventies

  Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de factoren van belang voor duurzame netwerken, de resultaten die de netwerken boeken en de wijze waarop netwerken gefaciliteerd kunnen…

  Rapport
 • Rotterdams leefstijlprogramma van klacht naar kracht, resultaten van de deelnemers 2007-2010, eindrapportage

  In de afgelopen drie jaar zijn voor 1026 deelnemers aan het leefstijlprogramma Van Klacht naar Kracht resultaatgegevens beschikbaar gekomen. Deze rapportage doet verslag van de resultaten die de deelnemers hebben…

  Rapport
 • kosten, opbrengsten en de praktijk

  In dit rapport geeft het CVZ aan hoe de gecombineerde leefstijlinterventie als samenhangende interventie een plaats kan krijgen in de regelgeving, namelijk vermelding als te verzekeren prestatie in het Besluit…

  Rapport
 • tweede tussenrapportage, de eerste twee jaar

  In september 2007 is de uitvoering van het Rotterdams leefstijlinterventieprogramma Van Klacht naar Kracht gestart. Doel van het programma is te voorkomen dat beginnende klachten leiden tot chronische aandoeningen, zoals…

  Rapport
 • de gecombineerde leefstijlinterventie

  In dit rapport beschrijven en duiden we de gecombineerde leefstijlinterventie. We geven verder aan voor welke hoogrisicogroepen deze interventie geschikt is en beschrijven de consequenties voor regelgeving, zorgpraktijk en zorgpolissen…

  Rapport