Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • changing lifestyle to improve the health status of inpatients with severe mental illness

  Deze dissertatie beschrijft de invoering van een mulidisciplinaire leefstijl-bevorderende behandelmethode voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in klinieken. Deenik beschrijft de resultaten van deze methode en de factoren…

  Proefschrift/oratie
 • de betekenissen van sport en gezondheid voor meisjes met externaliserend probleemgedrag in de residentiële jeugdopvang

  This research focused on the meaning of sport for adolescent girls diagnosed with externalizing behavior problems who live in a residential youth care facility. Five girls and four practitioners have…

  Scriptie
 • beschikbare ggz-databestanden van personen in Nederland

  De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is in beweging. De vraag naar en het gebruik van GGZ stijgt; de financiering en de organisatie van de sector verandert. Om een beeld te krijgen…

  Rapport
 • themarapport preventie jeugd

  Volksgezondheidsmonitor van de provincie Utrecht, gericht op jeugd. De volgende onderwerpen komen aan bod: levensverwachting, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, leefstijl, sociale omgeving, fysieke omgeving en zorggebruik.

  Rapport