Spring naar content

22 publicaties gevonden

 • de belangrijkste verbeterpunten in beeld

  Deze infographic geeft een samenvatting van de belangrijkste verbeterpunten in de klantreis sporthulpmiddelen. Lees de Handreiking sporthulpmiddelen voor een complete weergave van de projectuitkomsten, inclusief concrete aanbevelingen voor alle partijen…

  Factsheet
 • samen zorgen dat sporters geen extra beperking ervaren

  Handreiking voor het beter beschikbaar en bereikbaar maken van sporthulpmiddelen met een goede kwaliteit, die betaalbaar zijn voor de klant. Daarnaast biedt deze handreiking aanknopingspunten om (landelijk of regionaal) beleid…

  Handboek / handleiding
 • community-based rehabilitation in rural regions

  This book describes the development of a differentiated network of disability care in a developing rural area consisting of a number of townships in South Africa. The network includes residential…

  Boek
 • verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Al jaren achtereen nemen de uitgaven aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking sterk toe. Deze kostenstijging is met name het gevolg van een toegenomen vraag naar zorg en…

  Brochure
 • beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport

  Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat mensen met een handicap kunnen bewegen en sporten. Met het landelijke programma Zo kan het ook! brengt Gehandicaptensport Nederland samen met zorginstellingen mensen met een…

  Boek
 • zo kan het ook!

  Zo kan het ook! is een programma van Gehandicaptensport Nederland. De betrokken instellingen bouwen samen met Zo kan het ook! aan een beweegcultuur, zodat mensen met een verstandelijke handicap in…

  Vaktijdschrift