Spring naar content

2.391 publicaties gevonden

 • topper in sport en bewegen 2019-2022 : actualisatie van de sportnota

  De nota vormt het kader voor de uitvoering van het sportbeleid in 2019-2022. 

  Beleidsnota
 • Kernpunten van deze visienota: Sportverenigingen stimuleren om zich breder te ontwikkelen. Combinatiefunctionarissen leggen verbindingen tussen sportverenigingen en maatschappelijke partners om een structureel aanbod van sport- en beweegactiviteiten te ontwikkelen. Activiteiten…

  Beleidsnota
 • eerste inventarisatie, 13 mei

  De coronapandemie vraagt om gedragsaanpassingen in de openbare ruimte. Op veel plekken gaat afstand houden vanzelf. Maar daar waar veel mensen samenkomen, ontstaan soms knelpunten. Hiervoor heeft het College van…

  Rapport
 • gemeente Loon op Zand

  Hoofddoel van het sport- en beweegbeleid: “de gemeente maakt het mogelijk en bevordert dat elke inwoner vanuit het oogpunt van gezondheid, ontplooiing en meedoen op een verantwoorde wijze aan enige…

  Beleidsnota
 • Deze visie Sport en Bewegen geeft de uitdagingen voor een middellange termijn (circa 8 jaar). Voor de periode tot 2022 zijn de de volgende doelen gesteld: Het versterken van de…

  Beleidsnota
 • de maatschappelijke agenda 2019-2023

  Deze Maatschappelijke Agenda beschrijft de maatschappelijke ambities voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Per thema zijn de ambities beschreven met de indicatoren waarmee ze gemeten gaan worden. Deze nota vervangt ook…

  Beleidsnota
 • ambitie en kaders voor het sociaal domein 2018 - 2022

  Deze MAG vervangt alle beleidsnota’s van de afgelopen jaren, van sport tot Wmo, van jeugdbeleid tot veiligheid- en gezondheidsbeleid en vrijwilligersbeleid. Ook legt dit document verbindingen tussen thema’s en opgaven…

  Beleidsnota
 • sportnota gemeente Achtkarspelen 2019 - 2022

  Deze nota beschrijft de beleidsvoornemens voor de komende jaren op zowel stimulerings- topsport-, accommodatie-, en ondersteuningsbeleid.

  Beleidsnota