Spring naar content

2.403 publicaties gevonden

 • sportnota 2016-2020

  Volgens deze nota wil de gemeente Diemen komende periode de volgende sportieve doelen realiseren: 1. Meer senioren fit en actief. 2. Betere gezondheid door sport en bewegen. 3. Goede voorzieningen…

  Beleidsnota
 • Deze update visie vormt een kapstok voor nadere invulling van het sportbeleid de komende jaren. De sportvisie richt zich op: sport- en beweegstimulering,sportaccommodaties, sport en bewegen als middel, georganiseerd sporten…

  Beleidsnota
 • resultaten van een case study over de verhouding van kosten en opbrengsten

  Rebel heeft samen met het Mulier Instituut, in opdracht van het Kenniscentrum Sport, de ‘Social Return On Investment’ (SROI) van sport en bewegen in Nederland becijferd. De SROI is een…

  Rapport
 • samenwerking rond veiligheidsvragen door scholen en partners uit de gemeente

  Deze brochure gaat over het versterken van samenwerking tussen scholen en partners uit hulp en veiligheid. In de uitvoering en in het beleid. Daarmee richten we ons op schoolleiders, zorg-…

  Brochure
 • vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties en overdekt zwemwater (2019-2035)

  De gemeente Leeuwarden stelt in 2020 een nieuw sportvoorzieningenplan op. Eén van de redenen hiervoor is de gemeentelijke herindeling in 2018. De gemeente Leeuwarden heeft het Mulier Instituut gevraagd de…

  Rapport
 • beter beschikbaar en bereikbaar, handreiking

  Handreiking voor het beter beschikbaar en bereikbaar maken van sporthulpmiddelen met een goede kwaliteit, die betaalbaar zijn voor de klant. Daarnaast biedt deze handreiking aanknopingspunten om (landelijk of regionaal) beleid…

  Handboek / handleiding
 • sport- en beweegbeleid 2019+ Uden

  Deze visie legt de focus op drie centrale uitgangspunten: Van stenen naar activiteiten: een gedegen sportinfrastructuur stelt in staat om te sporten en bewegen. Met gerichte activiteiten op deze locaties…

  Beleidsnota