Spring naar content

2.262 publicaties gevonden

 • infographic

  Infographic over het buitenspeelbeleid in Nederland. Hoeveel gemeenten hebben buitenspeelbeleid? Hoeveel gemeenten ontwikkelen buitenspeelbeleid? De infographic verscheen in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten in juni 2024. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • De verenigingsmonitor geeft inzicht in het functioneren van sportverenigingen in de gemeente Enschede, de maatschappelijke rol die zij (willen) vervullen en eventuele bedreigingen in de toekomst. De resultaten van dit…

  Rapport
 • Dit rapport geeft inzicht in de mate waarin de inwoners van de gemeente Edam-Volendam deelnemen aan vrijwilligerswerk, de tevredenheid over en waardering van het vrijwilligerswerk en motieven en belemmeringen om…

  Rapport
 • Dit rapport brengt het functioneren van vrijwilligersorganisaties in de gemeente Edam-Volendam in kaart. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Edam-Volendam. In dit rapport…

  Rapport
 • inzichten in de ruimtelijke opgave voor de breedtesport en het bewegingsonderwijs

  Dit onderzoek geeft inzicht in hoe het huidig aanbod (2023) van binnen-, buitensportaccommodaties en overdekte zwembaden zich verhoudt tot de toekomstige (2030, 2040 en 2050) behoefte aan deze voorzieningen in…

  Rapport
 • Inzichten voor nieuw sportaccommodatiebeleid

  De gemeente Goes wil inzichten in de sportaccommodatiebehoefte van haar inwoners. Zij heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar de verhouding tussen het aanbod en de behoefte aan…

  Rapport
 • factsheet 2024/12

  Twee derde van de ondervraagde Nederlandse gemeenten beschikt in 2023 over buitenspeelbeleid. Maar dit beleid laat nog wel ruimte voor verbetering zien. Beleidsdoelen zijn bijvoorbeeld vaak niet zo concreet geformuleerd…

  Factsheet
 • een verkenning en analyse van buitenspeelbeleid

  Twee derde van de ondervraagde Nederlandse gemeenten beschikt in 2023 over buitenspeelbeleid. Maar dit beleid laat nog wel ruimte voor verbetering zien. Beleidsdoelen zijn bijvoorbeeld vaak niet zo concreet geformuleerd…

  Rapport
 • inzichten voor een integraal huisvestingsplan voor sport

  De gemeente Veenendaal wil een integraal huisvestingsplan voor haar sportaccommodaties opstellen. Daar heeft zij inzichten in de behoefte voor nodig. Deze rapportage geeft inzicht in de accommodatiebehoefte vanuit de sport…

  Rapport
 • zicht op ervaren knelpunten

  Deze rapportage brengt de verhouding tussen aanbod en behoefte in de gemeente Heerlen aan binnensportaccommodaties in beeld en plaatst de (ervaren) knelpunten in context. Het onderzoek is uitgevoerd door het…

  Rapport